nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 1-2
Następny
1-11
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. med. mgr filoz. Aleksandrze Zakrzewskim
Szmeja Z., Pruszewicz A.
wspomnienie pośmiertne
12-21
Różne powikłania przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Szlęzak L., Grzymisławski J., Jurasz A.B.
praca oryginalna
22-25
Zmiany obrazu klinicznego ostrego i przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego w ciągu ostatnich 40 lat
Iwankiewicz S.
praca oryginalna
26-30
Stapedotomia z zachowaniem ścięgna mięśnia strzemiączkowego
Gierek T., Zborowska-Bielska D., Majzel K.
praca oryginalna
31-41
Stapedotomia w otosklerozie
Kuźniarz J.
praca oryginalna
42-47
Morfometryczna ocena nabłonka worka śródchłonki u osób z prawidłowym słuchem
Durko T.
praca oryginalna
48-54
Poszerzona attykoantromastoidektomia w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Kukwa A., Skarżyński H., Janczewski G.
praca oryginalna
55-63
Przewlekłe ziarninowe zapalenie ucha środkowego
Moszyński B., Goździk-Żołnierkiewicz T., Krzeski A., Wójtowicz P.
praca oryginalna
64-68
Atopowy nieżyt nosa
Czarnecki H., Ligęziński A.
praca oryginalna
69-75
Zmiany drożności nosa w zależności od ułożenia ciała
Betlejewski S., Wołyniec-Zawiślak E.
praca oryginalna
76-84
Zmiany w górnych drogach oddechowych u pracowników zakładu ceramicznego
Grygiel M.
praca oryginalna
85-90
Doświadczenia własne w leczeniu niewykształconych nozdrzy tylnych u dzieci
Brzezińska H., Krawczyński M., Guzek W.
praca oryginalna
91-93
Rhabdomyosarcoma u dzieci
Sekuła J., Reroń E.
praca oryginalna
94-99
Torbiele i przetoki przewodu tarczowo-językowego w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Gdańsku
Lewandowski D.
praca oryginalna
100-110
Wyniki operacyjnego leczenia raka krtani w Klinice Otolaryngologicznej AM w Poznaniu w latach 1946-1988
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Kulczyński B., Skonieczny J., Szyfter W., Malinowska B., Golusiński W.
praca oryginalna
111-114
Badania cytologiczne w stanach przedrakowych i raku krtani
Chodynicki S., Musiatowicz B., Skotnicka B.
praca oryginalna
115-126
Kierunki rozprzestrzeniania się raka krtani i ich znaczenie kliniczne
Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
127-133
Badania nad zachowaniem się żelaza w surowicy krwi chorych leczonych operacyjnie w klinice ORL i próby jego uzupełniania
Semczuk B., Sekrecki R.
praca oryginalna
134-139
Stężenie aminokwasów w surowicy krwi chorych na raka krtani leczonych promieniami Roentgena i izotopem 60Co
Tomaszewski T., Klonowski S., Tomaszewski J.
praca oryginalna
140-146
Embolizacja tętnicy szyjnej wewnętrznej uszypułowanej płatem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego w pourazowych uszkodzeniach syfonu
Łępowski A., Bierzyńska-Macyszyn G., Rudzki P., Wawrzynek Z., Błaszczyńska M., Stolaronek J.
praca oryginalna
147-157
Wpływ czynników operacyjnych, stanu zaawansowania oraz lokalizacji procesu nowotworowego na rehabilitację głosu i mowy u laryngektomowanych
Pruszewicz A., Obrębowski A., Kraśny J.
foniatria i audiologia
158-164
Badania kliniczne nad zdolnością selektywności słuchu ucha ludzkiego
Gryczyńska D.
foniatria i audiologia
165-168
O mianownictwie i zastosowaniu rejestratora polskiej produkcji w audiometrii impedancyjnej
Gołąbek W., Horoch A.
foniatria i audiologia
169-172
Chemodectoma jamy nosowej
Bętkowski A., Pogorzelski A., Krymski W., Sanakiewicz Z., Garska W.
kazuistyka
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 1-2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..