nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 4
Następny
241-245
Wyniki leczenia operacyjnego niepowodzeń radioterapii raka krtani
Semczuk B., Pęszyński J., Sekuła J., Szmeja Z., Janczewski G., Gołąbek W.
praca oryginalna
246-252
Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe
Włodyka J., Konieczna A., Kulisiewicz J., Fałek A.
praca oryginalna
253-258
Zamykanie przetok gardła i przełyku po usunięciu krtani płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego
Krauss M., Jethon J.
praca oryginalna
259-261
Ciała obce w przewodach ślinianek
Sekrecki R., Andrzejewska A.
kazuistyka
262-294
Bibliografia Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego
Szlenk Z.
bibliografia
295-298
Polska bibliografia otolaryngologiczna z okresu II wojny światowej
Szlenk Z., Jegliński T.
bibliografia
299-300
Z życia międzynarodowej społeczności lekarzy otolaryngologów
Jegliński T.
bibliografia
301-307
Konstytucja IFOS 1985
Jegliński T.
308-309
Moore E.J.: bases of auditory brain-stem evoked responses.
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
309-310
Vocal fold histopathology
Szyfter W.
omówienie wydawnictw
311-312
Sprawozdanie ze Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Foniatrów i Pedoaudiologów w Würzburgu, 10-11 maja 1986 r.
Obrębowski A.
sprawozdanie
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..