nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 5
Następny
313-317
Przydatność tomografii komputerowej w ocenie lokalizacji i rozległości zmian w guzach głowy u dzieci
Soboczyński A., Grądzki J., Grzegorowski M., Sobala M.
praca oryginalna
318-322
Badanie zmysłu powonienia i smaku u nałogowych alkoholików
Niedzielska G.
praca oryginalna
323-329
Współzależność wyników leczenia raka krtani od stopnia złośliwości morfologicznej guza
Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Szyfter W., Zengteler G., Kühne E.
praca oryginalna
330-333
Rodzinne występowanie wad wrodzonych ucha zewnętrznego
Bochnia M., Ziemski Z., Rak J.
praca oryginalna
334-338
Rurki tarflenowe stosowane w drenażu jamy bębenkowej
Namysłowski G., Gierek T., Pilch J., Iwanowski P.
praca oryginalna
339-343
Uwagi w sprawie leczenia nagłych głuchot o niejasnym pochodzeniu
Pruszewicz A., Obrębowski A., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W.
foniatria i audiologia
344-347
Czynnik czasu w rehabilitacji wad słuchu i mowy u dzieci
Zaleski T.
foniatria i audiologia
348-350
Przypadek krwotoku z tętnicy głównej u chorego po laryngektomii
Semczuk J., Bojarski J., Niedzielska G.
kazuistyka
351-353
Zmiany atelektatyczno-retrakcyjne w obrębie ucha środkowego u dzieci
Dobrowolski A.
kazuistyka
354-356
Włodyka J., Płonka J.
Olbrzymiokomórkowy ziarniniak naprawczy szczęki
kazuistyka
357-361
Przypadki olbrzymich naczyniaków chłonnych szyi
Golusiński W., Zieliński L., Malinowska B., Gładysz J.
kazuistyka
362-364
Włodyka J., Danilewicz B., Zimmer J., Krzyszkowski T.
Mnogie usznopochodne ropnie podtwardówkowe
kazuistyka
365-367
Napad padaczki podczas wykonywania próby obrotowej
Nakiela J.
kazuistyka
368-372
Zespół niebieskich twardówek
Bartnik W.
kazuistyka
Poprzedni
1987; vol. 41, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..