nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1988; vol. 42, nr 5
Następny
305-311
Postępowanie mikrochirurgiczne w przetokach błędnikowych pochodzenia perlakowego
Sanna M., Zini C., Bacciu S., Jemmi G., Scandelari R., Delogu P.
praca oryginalna
312-317
Leczenie zespołu zawrotu preparatem Nootropil
Miszke A., Rapacz K.
praca oryginalna
318-332
Organizacja zespołu skroniowego czaszki. III. Obwodowy układ pneumatyczny ucha
Pędziwiatr Z.F.
praca oryginalna
333-337
Badania antygenów zgodności tkankowej w otospongiozie
Buczyłko K., Latkowski B., Miękoś L., Kaczmarek A.
praca oryginalna
338-341
Poziomy oczopląs optokinetyczny w uszkodzeniach półkul móżdżku
Nakiela J.
praca oryginalna
342-349
Ocena niepowodzeń leczenia operacyjnego chorych na krtani
Semczuk B., Sekuła J., Szmeja Z., Janczewski G., Kruk-Zagajewska A., Olszewski E., Osuch J., Horoch A., Niedzielska G., Pęszyński J., Sieradzki A., Semczuk L., Osuch-Wójcikiewicz E., Skonieczny J., Welento A., Szyfter W.
praca oryginalna
350-355
Oznaczanie progu słuchowego dla częstotliwości niskich przy użyciu odpowiedzi wywołanych bodźcem akustycznym 40 Hz (40 Hz MLR)
Szyfter W.
foniatria i audiologia
356-364
Technika gromadzenia danych w metodzie oceny akustycznej efektów zabiegów fonochirurgicznych krtani
Zalesska-Kręcicka M., Kamiński J.
foniatria i audiologia
365-368
Przypadek chrzęstniaka jamy nosowej i zatoki szczękowej
Szmeja Z., Kulczyński B., Muszyński M.
kazuistyka
369-371
Dwa przypadki ropnia śródpiersia
Sowiński H., Gracz J.
kazuistyka
372-374
Ciało obce penetrujące z zewnątrz do krtani
Szymczyk K., Czecior K., Misiołek M.
kazuistyka
375-377
Kostniakochrzęstniak trzonu szyjnego C2 wpuklający się do przestrzeni okołogardłowej i gardła
Karnicki C.
kazuistyka
378-379
Cechy metryczne twarzoczaszki i klatki piersiowej u dzieci z upośledzoną drożnością nosa spowodowaną przerostem migdałków podniebiennych i gardłowego
Sobala M.
streszczenie pracy doktorskiej
380-381
Niektóre morfologiczne i biochemiczne wykładniki rozwoju fizycznego dzieci ze zmianami chorobowymi migdałków podniebiennych i gardłowego
Skuratowicz A.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1988; vol. 42, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..