nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1988; vol. 42, nr 6
Następny
385-395
Zabiegi odbarczające obwodowy układ pneumatyczny. IV. Mastoidektomie zachowawcze (kortykotomia, mastoidektomia powierzchowna, mastoidektomia połowiczna)
Pędziwiatr Z.F.
praca oryginalna
396-399
Ocena porównawcza reakcji uzyskanych kalorycznym testem Fitzgeralda-Hallipikea i testem jednotermicznym Toroka u ludzi zdrowych
Nakiela J.
praca oryginalna
400-406
Oczopląs szyjny w diagnostyce niedostatecznego krążenia w układzie tętnic kręgowych i podstawnej
Kaźmierczak H., Zaborowski A.
praca oryginalna
407-413
W sprawie naczyniaków chłonnych ślinianki przyusznej i jej sąsiedztwa
Mozolewski E., Zapolna-Kaźmierczak W., Kościesza B.
praca oryginalna
414-420
Niedrożność nosa u chorych z zaburzeniami oddychania podczas snu (sleep apnea)
Skarżyński H., Kukwa A., Opolski G., Słomka K., Czerkwiani-Pacak L., Radzimowski P., Ryba M., Szlenk Z.
praca oryginalna
421-423
Uwagi dotyczące techniki cienkoigłowej punkcji aspiracyjnej w guzach głowy i szyi
Makowska W.
praca oryginalna
424-427
Wszczepy allogenne dla potrzeb otochirurgii uzyskiwane w Banku Tkanek Konserwowanych Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach
Namysłowski G., Gierek T.
praca oryginalna
428-433
Zastosowanie komputerowej analizy sygnału ENG do badań nad oczopląsem optokinetycznym
Bień S., Gołębiewska E.
praca oryginalna
434-441
Postępowanie lecznicze w przypadkach dużych ciał obcych okolicy środkowego masywu szczękowo-sitowego i oczodołów
Bartnik W., Bartnik K.
praca oryginalna
442-447
Rejestracja elektrycznych odpowiedzi wywołanych z odległego pola w części przedsionkowej nerwu VIII. Doniesienie wstępne
Latkowski B., Puzio J.
foniatria i audiologia
448-451
Badania czasu reakcji prostej na bodźce słuchowe u dzieci jąkających się
Hałun R., Tłuchowski W.
foniatria i audiologia
452-455
Chrzęstniako-mięsak krtani
Walewska E.
kazuistyka
456-457
Sprawozdanie z posiedzenia naukowo-szkoleniowego Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego w Suwałkach 12.VI.1987 r.
Dąbrowska-Szmulik B.
sprawozdanie
Poprzedni
1988; vol. 42, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..