nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1990; vol. 44, nr 6
Następny
365-373
Ocena przyczyn powstawania przerzutów do węzłów chłonnych po leczeniu operacyjnym chorych na raka krtani
Semczuk B., Sekuła J., Szmeja Z., Janczewski G., Kruk-Zagajewska A., Olszewski E., Niedzielska G., Horoch A., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A., Skonieczny J., Semczuk L., Welento A.
praca oryginalna
374-379
Węzły chłonne w raku języka
Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Citowiecki W., Malinowska B., Kühne E.
praca oryginalna
380-383
Wpływ wczesnego miejscowego odczynu popromiennego na stężenie hydroksyproliny całkowitej i białkowej w surowicy krwi i moczu u chorych na raka krtani
Klonowski S., Klatka J.
praca oryginalna
384-387
Wyniki leczenia raka krtani napromienianiem metodą konwencjonalną
Bętkowski A., Szuber K., Wewiórska I., Małek J., Rudowska B.
praca oryginalna
388-392
Ocena odczynów popromiennych u chorych na raka krtani leczonych napromienianiem
Kożuch-Gdak W., Skołyszewski J., Gliński B., Kukolewska-Machnicka J., Semczuk L., Orzelski L., Wujec M., Pęszyński J.
praca oryginalna
393-400
Postępowanie w rozległych rakach migdałka podniebiennego
Ziętek E., Wasilewska M., Tarnowska C.
praca oryginalna
401-408
Histokliniczna charakterystyka chorych na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych leczonych w Krakowskim Oddziale Instytutu Onkologii w latach 1971-1980
Stefanowa-Urbaniak A., Niezabitowski A.
praca oryginalna
409-415
Obiektywna topodiagnostyka uszkodzenia narządu słuchu
Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P.
foniatria i audiologia
416-418
Dynamometr do pomiaru siły progowej wywołującej ruch podstawy strzemiączka
Durko T., Marciniak S.
foniatria i audiologia
419-427
Audiometria komputerowa. Analiza i modelowanie wywołanych potencjałów słuchowych pnia mózgu
Frączkowski K.
foniatria i audiologia
428
Wpływ środowiska pracy na górne drogi oddechowe pracowników zakładu ceramicznego
Grygiel M.
streszczenie pracy doktorskiej
429-430
Ocena wydzielania żołądkowego u chorych z pyłkowicą i naczynioruchowym nieżytem nosa
Jurkiewicz D.
streszczenie pracy doktorskiej
431-432
Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Foniatrycznego w Lipsku, 28-31 III 1989 r.
Pruszewicz A.
sprawozdanie
434-442
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. S. Kossowskim
Iwankiewicz S.
wspomnienie pośmiertne
442-446
Wspomnienie pośmiertne o doc. dr hab. J. Kuźniarzu
Bętkowski A.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1990; vol. 44, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..