nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 1
Następny
1-8
Metoda dwustronnego dostępu czaszkowo-twarzowego w leczeniu chirurgicznym nowotworów nosa i zatok przynosowych
Bień S., Pastuszko M., Gołębiewska E., Bonicki W.
artykuł oryginalny
9-15
Wyniki 3- 5- i 10-letnie operacyjnego leczenia raka krtani (1974-1984) w materiale Oddziału Otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie
Bętkowski A., Wewiórska T., Szuber K.
artykuł oryginalny
16-18
Zespół mięśnia pierścienno-gardłowego
Osiecka Z., Kalicki B., Sarosiek A., Kossowska E.
artykuł oryginalny
19-24
Zmiany stężenia hydroksyproliny całkowitej i białkowej w surowicy i moczu u chorych napromienianych z powodu raka krtani
Tomaszewski J., Klatka J., Klonowski S.
artykuł oryginalny
25-29
Histokliniczne czynniki rokownicze u chorych na raka płaskonabłonkowego górnych dróg oddechowych
Stefanowa-Urbaniak A., Niezabitowski A.
artykuł oryginalny
30-32
Wyniki leczenia guzów ślinianek przyusznych
Niedzielska G., Semczuk B., Klonowski S.
artykuł oryginalny
33-38
Cytodiagnostyka aspiracyjna torbielako-gruczolaka limfatycznego ślinianek
Makowska W., Bogacka-Zatorska E.
artykuł oryginalny
39-42
Ocena cytologiczna zmienności nabłonka nosa u chorych na ozenę leczonych operacyjnie
Makowska W., Fruba J.
artykuł oryginalny
43-49
Zastosowanie preparatu Solcoseryl DAP po operacjach przegrody nosa
Krzeski A., Makowska W.
artykuł oryginalny
50-66
Organizacja zrębu kostnego przegrody nosa oraz jej homologów. IV-B. Systema integratum septi nasi (os alare et septum sphenoideum), systema laminarum oribrosarum u przedstawicieli ssaków parzystokopytnych (Artiodactyla OWEN, 1848)
Pędziwiatr Z.F.
artykuł oryginalny
67-69
Kliniczny wskaźnik przedsionkowy i jego zastosowanie do obserwacji zespołu zawrotu
Miszke A., Rapacz K.
artykuł oryginalny
70-74
Ocena ruchomości strzemiączka na podstawie pomiarów dynamometrycznych
Durko T.
artykuł oryginalny
75-77
Ropowica szyi po tonsylektomii
Obrębowski A.
kazuistyka
78-79
Torbiel przewodu tarczowo-językowego przypominająca nowotwór krtani
Chodynicki S.
kazuistyka
80-83
Co wiemy o głuchocie Ludwiga van Beethovena
Latkowski B., Komorowska A., Modzelewska E.
praca poglądowa
84
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Klinice Laryngologii Instytutu Medycznego we Lwowie 25 V - 5 VI 1888 r.
Chodynicki S.
sprawozdanie
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..