nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 2
Następny
85-89
Wstępna ocena skuteczności chemioterapii indukcyjnej cisplatyną i 5-fluorouracilem chorych na zaawansowanego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi
Migdał K., Korzeniowski S., Skołyszewski J.
praca oryginalna
90-93
Nowotwory złośliwe masywu szczękowo-sitowego w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu w latach 1974-1987
Szmeja Z., Szyfter W., Golusiński W., Brocki K.
artykuł oryginalny
94-98
Rak krtani a choroby przebyte
Lechowicz-Przybyłek L., Pietruski J.
artykuł oryginalny
99-103
Odtworzenie światła krtani uszypułowanym płatem skórnym
Janczewski G., Jegliński T., Osuch-Wójcikiewicz E.
artykuł oryginalny
104-107
Uwagi do systematyki i terminologii zaburzeń węchu i smaku
Obrębowski A., Pruszewicz A., Löbe L., Fikentscher R.
artykuł oryginalny
108-113
Eozynofilowy niealergiczny nieżyt nosa. Ocena kliniczna i cytologiczna
Miszke A., Sanokowska E., Markiewicz J.
artykuł oryginalny
114-118
Dostęp zewnętrzny w chirurgii estetycznej nosa
Paśnikowski T.
artykuł oryginalny
119-121
Technika "podwójnego płata" w stabilizacji protezek typu PORP i TORP
Latkowski B., Durko T., Morawiec A., Modrzewska H.
artykuł oryginalny
122-127
Wyniki badań palato- i lingwograficznych oraz foniatrycznych u chorych z pseudoprogenią po rozszczepach podniebienia
Pruszewicz A., Flieger S., A., Lewandowski L.
foniatria i audiologia
128-132
Czy aparaty słuchowe uszkadzają słuch?
Kosińska J., Zaleski T.
foniatria i audiologia
133-140
Ultrasonografia języka w rehabilitacji zaburzeń artykulacyjnych
Wein B., Böckler R., Klajman S., Obrębowski A.
foniatria i audiologia
141-144
Badania biochemiczne w jąkaniu dziecięcym
Schleier E., Schelhorn J., Groh F.
foniatria i audiologia
145-147
Nagła głuchota w przypadku guza półkuli móżdżku
Krochmalska E., Skotnicka B., Korn-Rydzewska H.
kazuistyka
148-150
Ageusia jako następstwo ubocznego działania oksyfedryny
Lantzsch W., Fikentscher R., Obrębowski A.
kazuistyka
151-153
Przebieg kliniczny raka krtani w zależności od wieku chorych
Osmólski A.
streszczenie pracy doktorskiej
154-155
Czynniki wpływające na proces pooperacyjnego gojenia w raku krtani
Składzień J.
streszczenie pracy doktorskiej
156-157
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Fonochirurgii i Foniatrii, Karlove Vary, 11-13 sierpnia 1989 r.
Augustyn K., Jakubiszyn J.
sprawozdanie
158-159
Berg F.S., Blair J.C., Vieeweg S.H., Wilson-Vlotman A.: Educational audiology for hard-of-hearing child.
Zalewski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1991; vol. 45, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..