nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 1
Następny
3-7
Rozwój chirurgicznego leczenia raka krtani
Składzień J., Olszewski E.
praca oryginalna
8-14
Nowotwory ucha pochodzenia gruczołowego
Dobrzyński P., Chęciński P., Pierchała K.
praca oryginalna
15-22
Zaburzenia połykania u chorych operowanych z powodu raka krtani
Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Szyfter W., Wójtowicz J., Citowicki W., Wierzbicka M.
praca oryginalna
23-26
Ocena funkcji oddechowej i głosowej u pacjentów po arytenoidektomii laserowej
Pruszewicz M., Szmeja Z., Pruszewicz A., Pośpiech I.
praca oryginalna
27-30
Czynność głosowa i oddechowa u chorych po rozszerzonej laryngektomii fronto-lateralnej według Szmeji
Pruszewicz M., Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W., Soboczyński R.
praca oryginalna
31-38
Odruchy przedsionkowo-rdzeniowe i przedsionkowo-oczne u sportowców
Taniewski M.
foniatria i audiologia
39-45
Analiza tympanogramów wysokich częstotliwości - model Vanhuyse
Namysłowski G., Kubik P., Misiołek M.
foniatria i audiologia
46-56
Emisja otoakustyczna wywołana - badania u osób z prawidłowym słuchem
Śliwińska-Kowalska M., Sułkowski W.J., Murowaniecki Z.
foniatria i audiologia
57-63
Symfalangizm proksymalny i niedosłuch przewodzeniowy
Makowski A., Latkowski B., Biegański T.
foniatria i audiologia
64-67
Chrzęstniakomięsak zatok obocznych nosa i oczodołu
Namysłowski G., Czecior E., Ponińska-Polańczuk J., Anczykowska M.
kazuistyka
68-70
Przypadek nerwobólu nerwu językowo-gardłowego z zaburzeniami rytmu serca
Ziąber J., Najwer K.
kazuistyka
71-74
Zakrzep zatoki esowatej i poprzecznej o nietypowym przebiegu
Rydzewski B., Skrobisz W., Miarzyńska M.
kazuistyka
75-79
Przypadek przerzutu gruczolakoraka wpustu do ucha środkowego
Bętkowski A., Mazur W., Eberhardt P.
kazuistyka
80-83
Glejak sitowia
Dobrzyński P., Pierchała K., Podogrodzki P.
kazuistyka
84-87
Przypadek urazu twarzoczaszki u 10-letniego dziecka
Barciński G., Zaorski P.
kazuistyka
88-89
Powołanie Towarzystwa im. Sir Charles Bella
Pietruski J.
90-95
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Otolaryngologii Dziecięcej w Jerozolimie
Pietruski J.
sprawozdanie
96-98
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Stanisławie Czernicu
Zabłocki S.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..