nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 2
Następny
103-107
Chirurgiczne leczenie jedynej tkanki tarczycowej na języku z powodu masywnych krwawień
Gierek T., Zborowska-Bielska D., Majzel K.
praca oryginalna
108-112
Nadgnykowe dojście do raków nasady języka
Modrzejewski M., Olszewski E., Składzień J., Stręk P.
praca oryginalna
113-116
Ocena niepowodzeń w gojeniu się ran po całkowitym usunięciu krtani
Namysłowski G., Czecior E., Stęszewska U., Orecka B., Nowińska E., Michalewski W.
praca oryginalna
117-120
Trudności diagnostyczne kurczu wpustu
Zalesska-Kręcicka M., Lewandowski A., Kręcicki T., Bernat M.
praca oryginalna
121-123
Włókniaki młodzieńcze w materiale Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1977-1993
Soboczyński R., Wierzbicka M., Golusiński W., Kaczmarek J.
praca oryginalna
124-129
Badanie CT kości skroniowych u osób przygotowanych do operacji wszczepu ślimakowego
Szyfter W., Szymiec E., Pruszewicz A., Szmeja Z., Paprzycki W., Sekula A., Przybylska J.
praca oryginalna
130-137
Karta badania dziecka podejrzanego o niedosłuch lub głuchotę
Reroń E., Olszewski E., Szayna M.
foniatria i audiologia
138-142
Odbiorcze upośledzenie słuchu w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego
Okońska H., Krzeska-Malinowska I., Moszyński B.
foniatria i audiologia
143-148
Badania doświadczalne zjawiska przekazywania habituacji
Kaźmierczak H., Wróbel B.
foniatria i audiologia
149-153
Komputerowy system badań elektronystagmograficznych. Część III. Wyniki badań narządu przedsionkowego w porównaniu z metodą tradycyjną
Orendorz-Frączkowska K., Pośpiech L., Frączkowski K.
foniatria i audiologia
154-157
Oponiak oczodołu u 15-letniego chłopca
Olszewski E., Modrzejewski M., Muszyński P.
kazuistyka
158-162
Mięsak włóknisto-histiocytarny krtani
Modrzejewski M., Wierzchowski W., Kurzyński M., Olszewski E.
kazuistyka
163-168
Przetoka grzbietu nosa
Składzień J., Olszewski E.
kazuistyka
169-172
Przypadek torbieli tętniakowatej zatoki sitowej
Zielnik B., Gutkowska J.
kazuistyka
173-180
Dorobek naukowy Jana Szmurły
Kierzek A.
praca historyczna
181-183
Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa
Łączkowska-Przybylska J.
streszczenie pracy doktorskiej
184
Książka pt. Otorynolaryngologia dziecięca - wybrane zagadnienia. Pod red. Ewy Kossowskiej
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
185
Książka doc. dr hab. med. Halina Hattowskiej pt. Nowotwory jamy ustnej.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
186-188
Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Kongresu Otolaryngologii Dziecięcej w Rotterdamie 1994 r.
Gryczyńska D., Chmielik M., Grzegorowski M.
sprawozdanie
189-190
Sprawozdanie naukowe z 65 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chemnitz, 14-18 maja 1994 r.
Szmeja Z., Szyfter W., Szyfter K.
sprawozdanie
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..