nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 3
Następny
195-200
Wydolność operacyjnego leczenia chorych na raka krtani w czterech ośrodkach klinicznych
Semczuk B., Szmeja Z., Janczewski G., Olszewski E., Kruk-Zagajewska A., Horoch A., Niedzielska G., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A.
praca oryginalna
201-205
Udrożnienie zarośniętej krtani
Ziętek E., Malec M.
praca oryginalna
206-208
Zastosowanie chordektomii wewnątrzkrtaniowej podśluzowej w leczeniu obustronnych porażeń fałdów głosowych
Semczuk B., Klonowski S., Welento A.
praca oryginalna
209-213
Kliniczna analiza wskazań do usunięcia drenów wentylacyjnych w przebiegu wysiękowego surowiczo-śluzowego zapalenia ucha środkowego
Namysłowski G., Misiołek M., Kubik P., Orecka B.
praca oryginalna
214-219
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego u dzieci
Zielnik B.
praca oryginalna
220-224
Wpływ niedrożności części nosowej gardła na parametry gazometryczne u dzieci
Namysłowski G., Misiołek M., Grzybowski A., Kubik P., Anczykowska M., Stęszewska U.
praca oryginalna
225-230
Cytologia polipów nosa
Miszke A., Sanokowska E.
praca oryginalna
231-237
Aspekty otoneurologiczne kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
Snarska-Furła l., Rzewnicki I., Pancewicz S.A., Szpakowicz T., Małyszko K., Zajkowska J.
praca oryginalna
238-242
Wywołane otoakustyczne emisje (TEOAE) u dzieci z zaburzeniami czynności trąbki słuchowej
Rogowski M.
foniatria i audiologia
243-251
Przydatność audiometrii impedancyjnej w diagnostyce zawodowego uszkodzenia słuchu
Kowalska S., Sułkowski W., Śliwińska-Kowalska M.
foniatria i audiologia
252-255
Torbiel rzekoma górnej części przewodu tarczowo-językowego współistniejąca z innymi anomaliami rozwojowymi (zespół Rokitansky-Küstner-Mayer i zespół Barlow)
Gotkowska K., Bętkowski A., Wewiórska T., Hydzik J.
kazuistyka
256-259
Przedziurawienie szyjnej części przełyku
Skrobisz J., Kramski W., Kopaczyński P.
kazuistyka
260-265
Przerzut gruczolakoraka jelita grubego do krtani
Kruk-Zagajewska A., Wierzbicka M.
kazuistyka
266-269
Wrodzone zarośnięcie nozdrzy przednich i niedorozwój jam nosowych
Murawski E., Gajewski P.
kazuistyka
270-276
Szkodliwość biernego palenia tytoniu
Bartkowiak Z.
praca poglądowa
277-278
Benjamin B., Binngham B., Hawke M., Stammberger H.: A colour atlas of otorhinolaryngology
Obrębowski A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
279-280
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. med. M. Pliszczyńskiej-Brennenstuhl
Niedzielska G.
wspomnienie pośmiertne
281-286
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr n. med. T. Ceypku
Błaszczyńska M., Łępkowski A.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..