nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 5
Następny
395-409
Rozpoznawanie raka krtani
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A.
praca na zamówienie
410-417
Ocena poziomu aromatycznych adduktów DNA w tkankach krtani w różnych stopniach zaawansowania procesu nowotworowego
Szyfter W., Szmeja Z., Szyfter K., Banaszewski J., Kruk-Zagajewska A., Hamminki K.
praca oryginalna
418-421
Dlaczego warto zadbać o IgA?
Miszke A.
praca oryginalna
422-425
Przerzuty do węzłów chłonnych przedkrtaniowych (delfickich) w przebiegu raka krtani
Szmeja Z., Kaczmarek J., Szyfter W., Malinowska B.
praca oryginalna
426-430
Endoskopowy obraz ujścia gardłowego trąbki słuchowej w nawracającym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci
Czerwonka R., Złomaniec J., Semczuk B.
praca oryginalna
431-435
Przydatność badania integracji otolitowo-osklepkowej w oczopląsie poobrotowym dla oceny stanu czynnościowego otolitów
Kaźmierczak H.
foniatria i audiologia
436-444
Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa
Szyfter W., Łączkowska-Przybylska J.
foniatria i audiologia
445-450
Wykorzystanie własnych usprawnień technicznych w pracowni ENG
Rzewnicki I., Chodynicki S.
foniatria i audiologia
451-456
Zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej w przebiegu przewlekłego zaostrzonego zapalenia ucha środkowego
Namysłowski G., Czecior E., Orecka B., Głowacki J.
kazuistyka
457-461
Aspergilloza sitowia przedniego i zatoki szczękowej - opis przypadku
Krzeski A., Gwizdalska I.
kazuistyka
462-467
Mięśniak ziarnistokomórkowy (guz Abrikosowa) krtani
Piotrowski S., Bryksy M.
kazuistyka
468-474
Pneumoencephalon jako następstwo obrażeń twarzoczaski
Kustrzycka H., Wroński J., Bochnia M., Zarzycki A., Malczewski M.
kazuistyka
475-479
Rak gruczołowo-torbielowaty krtani, tchawicy i gruczołu tarczowego
Gryczyński M., Piotrowski S.
kazuistyka
480-482
Igła do pobierania wycinków
Latkowski B., Łukomski M.
praca racjonalizatorska
483-489
Dziewiętnastowieczni lekarze wobec perforacji błony bębenkowej
Kierzek A.
praca historyczna
490-493
Aktualność pionierskich idei Jana Miodońskiego w otolaryngologii
Kowal E.
streszczenie pracy doktorskiej
494-495
Wartość rokownicza badań elektronystagmograficznych i elektroencefalograficznych u chorych w śpiączce mózgowej
Osiński P.
streszczenie pracy doktorskiej
496-498
European Federation of Audiological Societies (EFAS) - Europejska Federacja Towarzystw Audiologicznych - cele i zadania organizacji
Pruszewicz A., Sułkowski W.
sprawozdanie
499-506
Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowym Sympozjum Implantów Ślimakowych, Mowy i Słuchu, Melbourne, 24-29.X.1994
Skarżyński H.
sprawozdanie
507-514
Wspomnienie pośmiertne o prof. dr. hab. mgr. filoz. Leoni Handzlu
Iwankiewicz S.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1995; vol. 49, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..