nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 1
Następny
3-7
Badania ultrasonograficzne (TCD) przepływów mózgowych po rozległych operacjach węzłowych szyi
Betlejewski S., Burduk D., Rudy J., Mackiewicz H.
praca oryginalna
8-16
Leczenie hiperbarią tlenową w przypadku rozległej ropowicy szyi o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym
Jordan J., Piotrowski S., Piotrowski G., Kwiatek M.
praca oryginalna
17-20
Znaczenie mechanizmu wentylowego w powstawaniu laryngocele
Drozd M., Szuber K., Szuber D.
praca oryginalna
21-31
Korelacja stanów klinicznych raka krtani u kobiet i mężczyzn z poziomami hormonów płciowych w surowicy krwi
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Kozak W., Szyfter W., Wójtowicz J.
praca oryginalna
32-36
Pierwotne nowotwory oczodołu u dzieci
Składzień J., Olszewski E., Reroń E., Modrzejewski M., Tomik J., Paziewski E.
praca oryginalna
37-45
Rola czynnościowej chirurgii endoskopowej w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Krzeski A., Janczewski G.
praca oryginalna
46-51
Ocena wartości radioterapii w leczeniu raków błony śluzowej jamy ustnej
Kowalik S., Myśliwiec L., Wiktor A., Jarema M.
praca oryginalna
52-57
Wartość prognostyczna przerzutów raka błony śluzowej jamy ustnej da węzłów chłonnych
Myśliwiec L., Kowalik S., Bielawiec A.
praca oryginalna
58-65
Badanie zaburzeń wzrokowo-okoruchowych w diagnostyce otoneurologicznej
Kaźmierczak H., Zaborowski A.
foniatria i audiologia
66-72
Aktualne problemy pedoaudiologii. Część II. Protezowanie, wszczepy ślimakowe, opieka nad dzieckiem z uszkodzonym słuchem
Heinemann M.
foniatria i audiologia
73-80
Tympanometria 226 Hz i wieloczęstotliwościwa u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego
Namysłowski G., Kubik P.
foniatria i audiologia
81-90
Cefalometryczne pomiary przepływu nosogardłowego i podniebiennego u dzieci z wrodzonym rozszczepem podniebienia z uwzględnieniem stanu słuchu
Kubik P., Namysłowski G., Pisulska-Otremba A.
foniatria i audiologia
91-94
Przypadek bezbarwnikowego czerniaka złośliwego jamy nosowej i zatok przynosowych
Namysłowski G., Nowińska E., Lange D., Nikiel B.
kazuistyka
95-100
Chemodectoma krtani
Pyd M., Chodynicki S., Dzięcioł J.
kazuistyka
101-105
Przypadek dysplazji włóknistej zatoki szczękowej
Tomik J., Modrzejewski M., Składzień J., Olszewski E.
kazuistyka
106-111
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Nerwiaków Nerwu Słuchowego i II Europejskiego Kongresu Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Paryż, 22-26.IV.1995 r.
Pietruski J.
sprawozdanie
112-114
Sprawozdanie z warsztatów naukowych nt. Wczesna identyfikacja uszkodzeń słuchu za pomocą otoemisji. Florencja 1-2.V.1995
Jędrusik A.
sprawozdanie
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..