nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 2
Następny
119-124
Trudności w bronchoskopowej diagnostyce ciał obcych w dolnych drogach oddechowych u dzieci
Pogorzelski A., Żebrak J.
praca oryginalna
125-129
Operacje oczodołu
Składzień J., Olszewski E., Modrzejewski M., Tomik J., Paziewski E.
praca oryginalna
130-134
Przyczynek do usuwania sprężynujących ciał obcych przełyku
Maj J.
praca oryginalna
135-138
Możliwości odtwarzania pourazowych i ponowotworowych ubytków kostnych dna oczodołu materiałami autogennymi lub allogenicznymi
Lewandowski L., Grodzki J.
praca oryginalna
139-144
Przyczyny niepowodzeń operacyjnego leczenia chorych na raka krtani
Semczuk B., Klonowski S., Szmeja Z., Janczewski G., Olszewski E., Kruk-Zagajewska A., Horoch A.
praca oryginalna
145-151
Słuch po operacjach tympanoplastycznych w Rijadzie
Attallah M.S., Al Essa A.
praca oryginalna
152-155
Wrodzone torbiele nosa
Kozłowski J., Lewandowski D., Barciński G.
praca oryginalna
156-161
Kliniczne znaczenie przerzutu do węzła delfickiego w raku krtani
Modrzejewski M., Sieradzki A., Tomik J., Stręk P.
praca oryginalna
162-168
Zastosowanie preparatu Mucosolvan w schorzeniach górnych dróg oddechowych. Cz. 1
Szmeja Z., Golusiński W., Szyfter W., Kruk-Zagajewska A., Mielcarek-Kuchta D.
praca oryginalna
169-172
Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej
Namysłowski G., Misiołek M., Kubik P., Misiołek H., Morawski K.
kazuistyka
173-177
Przetoka skalisto-nosowa spowodowana torbielą naskórkową okolicy kąta mostowo-móżdżkowego
Bażowski P., Kwiek S., Ignasiak B.
kazuistyka
178-183
Mięsak maziówkowy szyi
Sznajder-Łuczak M., Pietras M.
kazuistyka
184-188
Torbiel pierwszej szczeliny skrzelowej w śliniance przyusznej
Drewienkiewicz E., Pogorzelski A., Bętkowski A.
kazuistyka
189-193
Podgłośniowe zwężenie tchawicy w ziarniniakowatości Wegenera. Opis 3 przypadków
Zielonka T.M., Dobrzyński P., Pogorzelski R.
kazuistyka
194-199
Pierwotna gruźlica części nosowej gardła
Fałek A., Laskowski A., Konieczna A., Orszańska A.
kazuistyka
200-202
Nabłoniak wapniejący Malherbe'a okolicy przedusznej prawej u 10-letniego dziecka
Pietniczka M., Dubicki J.
kazuistyka
203-206
Przypadek włókniaka właściwego krtani
Klaudel A., Zaporowski J., Klaudel-Gawlicka G.
kazuistyka
207-220
W sprawie klasyfikacji zmian martwiczych linii środkowej twarzy
Szyfter W., Wierzbicka M.
praca poglądowa
221-224
Analiza wybranych parametrów odpowiedzi komórkowej w migdałkach podniebiennych w inwazjach Candida
Jaskółowska A.
streszczenie pracy doktorskiej
225-229
Badania anatomiczne kości skroniowej i ucha wewnętrznego dla potrzeb operacyjnego zakładania wszczepów wewnątrzślimakowych
Wysocki J.
streszczenie pracy doktorskiej
230-232
Sprawozdanie z XXIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów - IALP Kair, 6-10.VIII.1995 r.
Pruszewicz A., Woźnica B.
sprawozdanie
233-236
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Chemioterapii w Montrealu, 16-21.VII.1995 r.
Kulczyński B., Szmeja Z.
sprawozdanie
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..