nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 3
Następny
243-247
Teleradioterapia raka głośni w 1° zaawansowania. Wyniki leczenia i analiza czynników prognostycznych
Skołyszewski J., Reinfuss M., Kowalska T., Walasek T., Dymek P.
praca oryginalna
248-252
Zachorowalność na raka krtani wśród mężczyzn na Górnym Śląsku
Zemła B., Weryński M., Sowa J., Markiewicz L., Ihnatowicz J.
praca oryginalna
253-257
Badania zmienności unaczynienia płatów mięśniowo-skórnych z mięśnia piersiowego większego. Doniesienia wstępne
Stręk P., Modrzejewski M., Olszewski E., Skawina A., Składzień J., Zawiliński J.
praca oryginalna
258-262
Nowotwory złośliwe ucha środkowego w materiale Krakowskiej Kliniki Otolaryngologicznej w latach 1962-1994
Olszewski E., Stręk P., Modrzejewski M., Składzień J., Szybist N.
praca oryginalna
263-271
Zwyrodnienie włókniste kości twarzy i czaszki
Kowalik S., Janicki W., Halczy-Kowalik L., Mazuryk R.
praca oryginalna
272-276
Zastosowanie wyspowego płata skórno-mieśniowego z m. najszerszego grzbietu w rekonstrukcji dna jamy ustnej i gardła
Fruba J., Osóbka-Morawska A., Baltaziuk-Białek H.
praca oryginalna
277-280
Guzy kłębków bębenkowych w materiale Kliniki Otolaryngologicznej AM w Krakowie w latach 1962-1992
Olszewski E., Stręk P., Popielski L.W., Modrzejewski M., Składzień J.
praca oryginalna
281-285
Badania narządu przedsionkowego u chorych ze wszczepami ślimakowymi
Pierchała K.
foniatria i audiologia
286-290
Wpływ napromieniania Co-60 w raku krtani na narząd słuchu
Namysłowski G., Misiołek M., Kubik P., Trybalska G., Anczykowska M.
foniatria i audiologia
291-299
Badania aeroakustyczne i pneumotachometryczne w ocenie mowy zastępczej u chorych po laryngektomii
Zalewski P., Olszewski J., Pawłowski Z., Żółtowski M., Pietkiewicz P., Kaczmarek J.
foniatria i audiologia
300-305
Uwagi do organizacji skryningu słuchowego u dzieci
Obrębowski A., Pruszewicz A.
foniatria i audiologia
306-317
Rola badań emisji otoakustycznej wywołanej i produktów zniekształceń nieliniowych w ocenie uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem przemysłowym
Śliwińska-Kowalska M.
foniatria i audiologia
318-320
Powiększenie ślinianek przyusznych w bulimia nervosa i anorexia nervosa
Rzeczycki P., Filipowski M.
kazuistyka
321-324
Przypadek oncocytoma mahlynum ślinianki przyusznej
Namysłowski G., Czecior E., Sznicer-Trybalska G., Lange D.
kazuistyka
325-328
Rzadki przypadek carcinoma cuniculatum jamy nosowej i zatok obocznych nosa
Szmeja Z., Szyfter W., Golusiński W., Łączkowska-Przybylska J., Salwa W.
kazuistyka
329-334
Oponiaki ucha środkowego
Rydzewski B., Dutkiewicz W., Łukowiak G.
kazuistyka
335-336
Wspomnienie pośmiertne o Dr med. Ryszardzie Skórnickim
Obrębowski A.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-02-22 ..:: kontakt ::..