nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 4
Następny
343-349
Ryzyko raka krtani wśród górników węgla kamiennego w świetle radioaktywności kopalń i palenia tytoniu
Zemła B.
praca oryginalna
350-355
Analiza umieralności na raka krtani u mężczyzn na Górnym Śląsku
Zemła B.
praca oryginalna
356-362
Próba monitorowania immunologicznego chorych na raka krtani przy pomocy cytometrii przepływowej
Żeromski J., Kruk-Zagajewska A., Dworacki G., Szmeja Z., Jeżewska E., Kaczmarek J.
praca oryginalna
363-371
Raki gruczołowato-torbielowate w materiale Kliniki Otolaryngologii AM im. K. Marcinkowskiego w latach 1980-1995
Szmeja Z., Kulczyński B., Kopeć T.
praca oryginalna
372-378
Onkogen p53 w raku krtani
Golusiński W., Szmeja Z., Olofsson J.
praca oryginalna
379-382
Guzy narządu łzowego
Składzień J., Olszewski E., Modrzejewski M., Stręk P., Paziewski E.
praca oryginalna
383-393
Technika operacji oraz możliwości powikłań podczas radykalnego usuwania węzłów chłonnych szyi
Kurnatowski P., Latkowski B., Łukomski M., Piotrowski S.
praca oryginalna
394-398
Leczenie chirurgiczne zaawansowanego raka jamy ustnej, gardła i żuchwy
Fruba J., Osóbka-Morawska A., Szlenk Z.
praca oryginalna
399-403
Najczęstsze powikłania laryngologiczne u pacjentów po transplantacji serca
Namysłowski G., Misiołek M., Stęszewska U., Zembala M., Gwóźdź W.
praca oryginalna
404-408
Uszkodzenie nerwu twarzowego w następstwie chirurgicznego leczenia guzów łagodnych przyusznicy
Modrzejewski M., Reroń E., Trąbka-Zawicki P., Stręk P.
praca oryginalna
409-416
Testy słowne do badania rezonansu nosowego
Gąsiorek J., Pruszewicz A., Obrębowski A.
foniatria i audiologia
417-427
Pomiary otoemisji akustycznej: Kazuistyka kliniczna. Część I
Kowalska S., Sułkowski W.
foniatria i audiologia
428-434
Komputerowa analiza sygnału ENG
Janczewski G., Zając J., Pierchała K., Dawidowicz J., Kowalski W., Kochanek K.
foniatria i audiologia
435-444
Metody badań centralnych zaburzeń słuchu
Zaleski T.
foniatria i audiologia
445-450
Przypadek wrodzonego jednostronnego braku zatok szczękowej i czołowej
Rydzewski B., Łukowiak G.
kazuistyka
451-456
Jak rodziła się polska foniatria? (Cz. I. Jan Hieronim Chróściejewski, Jakób Falkowski)
Kierzek A.
praca historyczna
457-459
Sprawozdanie z II Sympozjum Polsko-Niemieckiego nt. "Leczenie zaburzeń słuchu", Warszawa 15-16.V.1995 r.
Skarżyński H.
sprawozdanie
460-464
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji nt. "Diagnostyka, Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu 11-14.1X.1990 r. Warszawa
Skarżyński H., Kosmalowa J.
sprawozdanie
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..