nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 5
Następny
471-478
Zastosowanie metod mikroanalizy rentgenowskiej i mikroskopii transmisyjnej do badań składu chemicznego i ultrastruktury w mikroobszarach tkanek stanów przedrakowych krtani
Pilch J., Gierek T., Łaskawiec J., Grzybek H.
praca oryginalna
479-484
Ocena kliniczna i mikroskopowa leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej
Lewandowski L., Szymaś J., Szwarczyński A., Gałgańska J.
praca oryginalna
485-489
Rak płaskonabłonkowy podniebienia miękkiego
Hassmann-Poznańska E., Skotnicka B.
praca oryginalna
490-499
Mikrochirurgia endonasalna zatok w leczeniu polipów nosa: wyniki odległe
Wielgosz R., Hohenhorst W., Mroczkowski E.
praca oryginalna
500-512
Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych po laryngektomii
Jordan J., Piotrowski S.
praca oryginalna
513-516
Zachowanie rodziny dzieci chorych na nowotwory złośliwe
Kulczyński B., Manasterski J., G. J.
praca oryginalna
517-523
Doświadczalna stapedotomia laserowa. Badania w mikroskopie elektronowym
Pośpiech L., Michalski W., Jankowska-Kuc M., Kassner J.
praca oryginalna
524-527
Przypadek nerwiaka osłonkowego podstawy języka
Zalesska-Kręcicka M., Łuczak K., Kręcicki T.
kazuistyka
528-535
Znaczenie niektórych prób obrotowych w diagnostyce narządów przedsionkowych i otolitowych
Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A., Jankowski A.
foniatria i audiologia
536-541
Materiały do treningu słuchowego oparte na fonetyczno-akustycznych cechach języka polskiego
Surmanowicz-Demenko G., Richter L., Pruszewicz A., Wika T.
foniatria i audiologia
542-547
Pomiary otoemisji akustycznej: kauzistyka kliniczna. Część II
Kowalska S., Sułkowski W.
kazuistyka
548-554
Znaczenie przerwy w napromienianiu u chorych na raka krtani
Milecki P., Kruk-Zagajewska A.
praca poglądowa
555-560
Jak rodziła się polska foniatria? (Część II. Jan Siestrzyński)
Kierzek A.
praca historyczna
561-563
Wpływ leczenia operacyjnego migdałków na ogólny stan zdrowia i rozwój łuku zębowego u dzieci z zespołem bezdechu sennego
Powajbo K.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..