nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 6
Następny
567-578
Nawracające brodawczaki krtani typu dziecięcego (analiza retrospektywna 95 chorych)
Mahnke C.G., Fröhlich O., Lippert B.M., Werner J.A.
praca na zamówienie
579-586
Czynniki prognostyczne w radioterapii raka górnego piętra krtani
Składowski K., Zajusz A., Świątnicka J., Maciejewska M., Krupska T., Majewski S., Szelc S., Święcki J., Maciejewski B.
praca oryginalna
587-591
Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe głowy i szyi
Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Janczewski G.
praca oryginalna
592-598
Zastosowanie głowicy endoskopowej w diagnostyce ultrasonograficznej guzów jamy ustnej i gardła
Szmeja Z., Kordylewska M., Mielcarek-Kuchta D., Waśniewska E.
praca oryginalna
599-606
Zastosowanie leków mukolitycznych (Mucosolvan) w stanach zapalnych zatok przynosowych u dzieci
Golusiński W., Szmeja Z., Szyfter W., Kruk-Zagajewska A., Mielcarek-Kuchta D., Łączkowska-Przybylska J.
praca oryginalna
607-617
Wartość diagnostyczna i prognostyczna onkogenu p53 wybranych markerów nowotworowych (Ki67, PCNA, DNA ploidii) u chorych na raka krtani
Golusiński W., Szmeja Z., Olofsson J., Biczysko W., Krygier-Stojałowska A., Majewski P.
praca oryginalna
618-621
Pomiary impedancyjne objętości ucha środkowego z perforacją błony bębenkowej
Namysłowski G., Kubik P., Mrówka-Kata K., Misiołek M.
foniatria i audiologia
622-627
Przetoka uszna wrodzona imitująca powikłanie usznopochodne
Kruk-Zagajewska A., Jędras M.
foniatria i audiologia
628-632
Testy do badania słuchowej percepcji mowy (TBSPM) dla dzieci z implantami ślimakowymi
Demeńko G., Rychter L., Pruszewicz A., Szyfter W., Woźnica B.
foniatria i audiologia
633-636
Przyrząd do tamowania krwotoków z jamy nosowej
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Majzel K., Kiamka T., Iwanowski P.
praca racjonalizatorska
637-638
Hawke M., McCombe A.: Diseases of the ear
Kulczyński B.
omówienie wydawnictw
639-640
Wendler J., Seidner W., Kittel G., Eysholdt U.: Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
641
Roeser R.J.: Audiology desk reference. A guide to the practice of audiology
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
642-646
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum pt. Rekonstrukcja krtani i tchawicy, Monte-Carlo, Monako 22-26.V.1996 r.
Stankiewicz C., Szmeja Z.
sprawozdanie
Poprzedni
1996; vol. 50, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..