nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 1
Następny
3-10
Fibroblasty otrzymane z ludzkiej błony śluzowej nosa, krtani i tchawicy produkujące chemokinę RANTES
Maune S., Werner J.A., Sticherling M., Schroder J.M.
praca na zamówienie
11-14
Wydolność operacyjnego leczenia chorych na raka krtani w zależności od wieku
Semczuk B., Szmeja Z., Janczewski G., Olszewski E., Kruk-Zagajewska A., Horoch A., Tryka E., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A., Santor A.
praca oryginalna
15-19
Rola radioterapii w leczeniu benign lymphoepithelial lesion
Sas-Korczyńska B., Gliński B., Walasek T.
praca oryginalna
20-25
Chirurgia endoskopowa zatok przynosowych - technika operacyjna
Krzeski A.
praca oryginalna
26-30
Leczenie mikrochirurgiczne brodawczaków krtani
Chmielik M., Piekarniak P., Śnieg B.
praca oryginalna
31-36
Prognostyczne znaczenie ograniczenia ruchomości fałdów głosowych u chorych na raka głośni w II stopniu zaawansowania leczonych napromienianiem
Kowalska T., Reinfuss M., Walasek T., Dymek P., Weiss M., Skołyszewski J.
praca oryginalna
37-46
Wpływ długości przerwy w uzupełniającej radioterapii na wyniki leczenia chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka
Milecki P., Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Cerkaska-Głuszak B.
praca oryginalna
47-52
Zmodyfikowana metoda zaopatrzenia gardła po laryngektomii z uszypułowanym płatem języka
Semczuk B., Klatka J.
praca oryginalna
53-57
Rhinitis medicamentosa - narastający problem leczniczy
Betlejewski S.
praca oryginalna
58-63
Ocena niektórych psychologicznych wskaźników zachowań poznawczo-emocjonalnych u chorych po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych szyi
Kurnatowski P., Putyński L., Piotrowski S.
praca oryginalna
64-69
Ocena kąta fazowego w badaniu tympanometrycznym ucha środkowego w populacji ludzi zdrowych
Namysłowski G., Kubik P., Misiołek M., Mrówka-Kata K.
foniatria i audiologia
70-78
Wywołane potencjały przedsionkowe u ludzi
Frączkowski K., Pośpiech L., Orendorz-Frączkowska K.
foniatria i audiologia
79-86
Wrodzony oczopląs sensoryczny: reakcja na bodziec kaloryczny i optokinetyczny
Pośpiech L., Jarzębińska-Vecerova M.
foniatria i audiologia
87-94
Izotopowe badania aktywności przebudowy kości strzemiączka w otosklerozie
Konarska A.
foniatria i audiologia
95-99
Aktynobakterioza zatok przynosowych
Bartnik W., Bartnik A., Meler M., Łomikowska E.
kazuistyka
100-103
Jak rodziła się polska foniatria? (Część III. Jan Siestrzyński, Józef Frank)
Kierzek A.
praca historyczna
104-107
Postępowanie operacyjne w niepowodzeniach po napromienianiu chorych na raka krtani
Szuber K.
streszczenie pracy doktorskiej
108-111
Odbiorcze upośledzenie słuchu a miażdżyca i jej czynniki ryzyka
Pogorzelski A.
streszczenie pracy doktorskiej
112-114
Sprawozdanie ze Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych (ASPO) w Orlando 6-9 maja 1996 r.
G. Woźnicki
sprawozdanie
115
Ocena książki prof. dr hab. med. Wacława Droszcza: Astma oskrzelowa
Łączkowska-Przybylska J.
omówienie wydawnictw
116-118
Wspomnienie pośmiertne o dr. Stanisławie Pytlewskim
Dutkiewicz W., Zdanowicz E.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..