nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 2
Następny
123-126
Has head and neck surgery a real future?
Harrison D.F.N.
praca na zamówienie
127-132
Assessment of genetic susceptibility as a risk factor for head and neck squamous cell carcinoma
Closs J., Braakhuis B.J.M., Snow G.B.
praca na zamówienie
133-138
Badania kliniczne i cytologiczne nosa u osób eksponowanych na działanie pyłu cementowego
Janicka-Beuth L., Koronkiewicz J.
praca oryginalna
139-142
Czy płeć jest czynnikiem prognostycznym w niezaawansowanym raku krtani leczonym napromienianiem
Walasek T., Dymek P., Kowalska T., Reinfuss M.
praca oryginalna
143-149
Czynniki prognostyczne u chorych na niezaawansowanego raka górnego piętra krtani leczonych napromienianiem
Reinfuss M., Kowalska T., Dymek P., Walasek T., Weiss M., Skołyszewski J.
praca oryginalna
150-156
Wpływ typu budowy anatomicznej wyrostka haczykowatego na drożność ujścia zatoki szczękowej - ocena radiologiczno-kliniczna
Bogusławska R., Mroczkowski E., Wielgosz R.
praca oryginalna
157-160
Wyniki leczenia oparzeń przełyku w II Klinice Laryngologii w Zabrzu
Namysłowski G., Czecior E.
praca oryginalna
161-168
Częstość występowania swoistych IgE na alergeny wziewne w odniesieniu do wieku chorego
Hofman T., Mądra-Rogacka D., Skrobisz W., Buczyłło K., Brewczyński P.
praca oryginalna
169-175
Oczne i oczodołowe objawy choroby Wegenera
Kowalska B., Stankiewicz C., Lipowski P., Narożny W.
praca oryginalna
176-182
Badania zmienności unaczynienia płatów mięśniowo-skórnych z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Stręk P., Olszewski E., Modrzejewski M., Skawina A., Składzień J., Zawiliński J.
praca oryginalna
183-190
Zawartość fluorków i wapnia w kości strzemiączka w otosklerozie
Konarska A.
praca oryginalna
191-199
Zaburzenia głosu u chorych z alergicznym nieżytem nosa
Kosztyła-Hojna B., Południewska B., Tupalska M., Mikiel W.
praca oryginalna
200-204
Wyniki leczenia operacyjnego wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci w materiale własnym
Zielnik-Jurkiewicz B., Gutkowska J.
praca oryginalna
205-215
Badanie psychofizyczne i obiektywne słuchu w presbyacusis
Pruszewicz A., Kulczyński B., Świdziński P., Wika T.
foniatria i audiologia
216-222
Antygeny HLA klasy I u chorych z czuciowo-nerwowym upośledzeniem słuchu. Doniesienie wstępne
Flasza J., Turowski G., Reroń E.
foniatria i audiologia
223-227
Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u małych dzieci w porze wieczorno-nocnej
Kochanek K., Skarżyński H., Cwynar B., Wróbel B.
foniatria i audiologia
228-231
Przypadek mioepitelioma ślinianki przyusznej
Namysłowski G., Lange D., Czecior E., Urbaniec P.
kazuistyka
232-234
Kłębczak jamy nosowej i zatok przynosowych
Stręk P., Olszewski E., Modrzejewski M.
kazuistyka
235-238
Przypadek lymphoepithelioma krtani
Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Jagas M., Jeleń M., Spytkowska-Winkler B.
kazuistyka
239-240
Protokół z zebrania Zarządu Głównego PTORL - Chirurgów Głowy i Szyi
protokół
241-244
Sprawozdanie z 59 Zjazdu otolaryngologów czeskich w Ostrawie-Klimkowicach, 21-29.VI.1996
Pietruski J.
sprawozdanie
245-246
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Polsko-Francuskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Warszawa, 8-10.IX.1996 r.
Pietruski J.
sprawozdanie
247-248
Sprawozdanie z 43 Kongresu Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologów, Tale, 2-4.X.1996 r.
Klimala J.
sprawozdanie
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..