nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 3
Następny
255-285
Minimal invasive ear, nose and throat surgery - advances through modern technologies
Plinkert P.K., Baumann I.
praca na zamówienie
286-296
W sprawie wyboru przeszczepu w chirurgii rekonstrukcyjnej krtani po laryngektomii częściowej
Mozolewski E., Maj P., Tarnowska C.
praca oryginalna
297-301
Ocena czynności oddechowej dzieci z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
Stańczyk A.
praca oryginalna
302-308
Włókniakowatość agresywna w obrębie narządów ORL
Kulczyński B., Szmeja Z., Manasterski J., Wójtowicz J., Kopeć T.
praca oryginalna
309-313
Postępowanie chirurgiczne w przypadku jedynego chorego słyszącego ucha
Pietruski J.
foniatria i audiologia
314-318
Latencja i czas narastania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
Namysłowski G., Trybalska G., Kubiak P.
foniatria i audiologia
319-323
Współczesne kryteria i metody doboru aparatów słuchowych
Iwko J., Kubik P., Namysłowski G., Misiołek M.
foniatria i audiologia
324-327
Przypadek nerwiaka osłonkowego ślinianki przyusznej
Kuczkowski J., Jagielski J.
kazuistyka
328-331
Przypadek nerwiaka osłonkowego krtani
Kręcicki T., Zalesska-Kręcicka M., Kustrzycka H., Jeleń M.
kazuistyka
332-336
Przypadek kostniaka zatoki czołowej o nietypowym przebiegu klinicznym
Zalesska-Kręcicka M., Wroński J., Kręcicki T., Jarus K.
kazuistyka
337-340
Ziarniniakowatość Wegenera o gwałtownym przebiegu
Pawełczyk M., Kolebacz B., Stryjewska-Makuch G.
kazuistyka
341-343
Przydatność oznaczeń wybranych markerów nowotworowych: CEA, SCC i ferrytyny u chorych na raka krtani
Klimala K.J.
streszczenie pracy doktorskiej
344-345
Kraus D.H., Levine H.L.: Rhinology and sinology. Diagnosis. Medical management. Surgical approaches
Pruszewicz A., Kulczyński B.
omówienie wydawnictw
346
Hughers G.B., Pensak M.L.: Clinical otology
Pruszewicz A., Kurywczak K.
omówienie wydawnictw
347
Seiden A.M.: Taste and smell disorders
Pruszewicz A., Walczak M.
omówienie wydawnictw
350-351
Wspomnienie pośmiertne o dr hab. n. med. M. Góralównej
Kossowska E., Skarżyński H.
wspomnienie pośmiertne
364-365
Wspomnienie pośmiertne o dr A. Hermanowiczu
Chodynicki S.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..