nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 5
Następny
439-448
Zmiany rynologiczne w mukowiscydozie i hipogammaglobulinemii
Babiński D., Piotrowski S.
praca oryginalna
449-456
Postępowanie lecznicze w obustronnym porażeniu nerwów zwrotnych: technika chirurgiczna i wyniki czynnościowe
Ziętek E., Matyja G.
praca oryginalna
457-465
Mucocoele zatok przynosowych
Krzeski A., Arcimowicz M.
praca oryginalna
466-469
Wpływ podtlenku azotu na ciśnienie w uchu środkowym w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
Misiołek M., Namysłowski G., Frołowicz J., Misiołek H., Wojcieszek E., Kubik P.
praca oryginalna
470-479
Ultrasonograficzna charakterystyka zmian na szyi i wartość badania USG w pooperacyjnym monitorowaniu chorych na raka krtani
Wierzbicka M., Szmeja Z.
praca oryginalna
480-486
Zastosowanie preparatów mukolitycznych (Mucosolvan) w wybranych schorzeniach górnych dróg oddechowych. Część 2
Szmeja Z., Golusiński W., Mielcarek-Kuchta D., Łączkowska-Przybylska J.
praca oryginalna
487-491
Możliwość leczenia uporczywych szumów usznych metodą elektrostymulacji
Szymiec E., Szyfter W., Karlik M.
foniatria i audiologia
492-497
Sześćdziesięciolecie czołowego reflektora parabolicznego Miodońskiego
Kowal E.
praca historyczna
498-499
Otorynolaryngologia praktyczna pod red. Bożydara Latkowskiego
Kruk-Zagajewska A.
omówienie wydawnictw
500-501
Ocena książki pt. Choroby nosa i zatok przynosowych pod redakcją Antoniego Krzeskiego i Grzegorza Janczewskiego
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
502
Sen Ch., Chen Ch.S. Post K.D.: Microsurgical anatomy of the skull base and approaches to the cavernous sinus
Obrębowski A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
503-504
Kraus D.H., Levine H.L.: Rhinology and sinology. Diagnosis. Medical management. Surgical approaches
Pruszewicz A., Kulczyński B.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1997; vol. 51, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..