nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 1
Następny
5-10
Zakażenia głębokich przestrzeni szyi w dobie antybiotyków
Ziętek E., Malec M.
praca oryginalna
11-17
Rynomanometryczna ocena drożności nosa u dzieci z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Namysłowski G., Bilińska-Pietraszek E., Pisulska-Otremba A., Mrówka-Kata K.
praca oryginalna
19-22
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
Al Dousary S., Attallh M., Al Rabah A., Al Ammar A.
praca oryginalna
23-28
Ocena skuteczności radioterapii i wartości prognostycznej poziomu hemoglobiny u chorych na raka głośni we wczesnym stopniu zaawansowania (T1N0, T2N0)
Maciejewski A., Rutkowski T., Składowski K., Tarnawski R.
praca oryginalna
29-33
Kostniaki zatok przynosowych w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu w latach 1959-1995
Kulczyński B., Mielcarek-Kuchta D.
praca oryginalna
35-39
Patologia przestrzeni podżuchwowej jako problem interdyscyplinarny
Łukasik S., Szuber D., Mazur W., Drewienkiewicz E., Bętkowski A.
praca oryginalna
41-44
Wyniki paliatywnej radioterapii miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego ustnej części gardła
Laskus Z., Szutkowski Z.
praca oryginalna
45-51
Wpływ pierwotnej lokalizacji nowotworu na wyniki radioterapii chorych na raka górnego i środkowego piętra krtani
Goleń M., Trybalska G., Namysłowski G.
praca oryginalna
53-57
Badania narządu równowagi u chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi po 60 roku życia
Janczewski G., Pierchała K.
praca oryginalna
59-64
Porównanie wyników badania rynomanometrycznego z wybranymi objawami subiektywnymi i obiektywnymi u chorych na alergiczny nieżyt nosa
Śpiewak R.
praca oryginalna
65-68
Embolizacja tętnic szczękowych w leczeniu nawracających krwawień z nosa
Bruzgielewicz A., Jurczak P., Osuch-Wójcikiewicz E.
praca oryginalna
69-76
Przydatność słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w diagnostyce uszkodzeń słuchu typu pozaślimakowego. Wybrane przypadki kliniczne
Kochanek K., Tacikowska G., Pierchała K., Olczak J., Dobrzyński P., Stelmaszek K.
foniatria i audiologia
77-82
Wybrane parametry reaktywności immunologicznej chorych z czuciowo-nerwowym upośledzeniem słuchu. II. Subpopulacje CD3+, CD4+ i CD8+ limfocytów T
Gieracka-Pażucha D., Kędzierska A., Turowski G., Reroń E.
foniatria i audiologia
83-88
Operacyjna poprawa słuchu w zespole niebieskich twardówek
Rydzewski B., Bartnik W.
foniatria i audiologia
89-92
Sarcoma neurogenes krtani
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Wierzbicka M., Majewski P.
kazuistyka
93-96
Rzadko obserwowana przyczyna wrodzonej duszności
Makowski A., Krajewska A., Strużycka M.
kazuistyka
97-100
Przypadek olbrzymiego kostniaka zatok czołowych
Bartnik W., Kocur L., Bartnik-Krystalska A.
kazuistyka
101-104
Rak z komórek surowiczych obu przyusznic
Bętkowski A., Cyran-Rymarz A., Domka W.
kazuistyka
105-109
Grzybicze (drożdżycowe) zapalenie tarczycy językowej
Jordan J., Piotrowski S.M.
kazuistyka
110-112
Badania doświadczalne nad wpływem niedokrwienia pochodzącego z tętnic kręgowych na czynność ucha wewnętrznego świnek morskich
Olszewski J.
streszczenie pracy habilitacyjnej
113-114
Czynność ślinianek przyusznych u chorych poddanych radioterapii z powodu nowotworów
Silko J.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..