nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 2
Następny
121-136
Spontaneous and evoked otoacoustic emissions
Plinkert P.K., Wagner W.
praca oryginalna
137-140
Tympanoplastyka w prawie całkowitych ubytkach błony bębenkowej z zastosowaniem płatów przedniego i tylnego
Al-Shaikh A.M.H., Reddy P.V., Bizrah M.B.
praca oryginalna
141-145
Nodular amyloidosis of the tongue
Niemann A.M., Werner J.A.
praca oryginalna
147-152
Wartość badania ultrasonograficznego w pooperacyjnym monitorowaniu układu chłonnego szyi u chorych operowanych z powodu raka krtani
Wierzbicka M., Szmeja Z.
praca oryginalna
153-158
Płeć a podatność krtani na działanie czynników kancerogennych obecnych w dymie tytoniowym. Rola hormonów androgennych
Szyfter K., Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Kozak W., Szyfter W., Kujawski M., Banaszewski J., Wójtowicz J.
praca oryginalna
159-162
Fizjologia nosa a leczenie chirurgiczne
Betlejewski S.
praca oryginalna
163-167
Laryngologiczne aspekty leczenia transseksualistów typu M/K
Jordan J., Pospieszalska-Paradowska D., Piotrowski S.
praca oryginalna
169-174
Przydatność oznaczania antygenu karcynoembrionalnego (CEA) u chorych z rakiem krtani
Namysłowski G., Klimala J.
praca oryginalna
175-180
Morfologia komórek migawkowych błony śluzowej nosa w infekcji wirusowej
Grabowska-Joachimiak A.
praca oryginalna
181-186
Skuteczność nowego preparatu steroidowego Nasonex-aerozol w leczeniu sezonowego, alergicznego nieżytu nosa
Chyrek-Borowska S., Rogalewska A.M., Lenczewska D., Buko Z., Południewska B.
praca oryginalna
187-193
Przebieg fazy gardłowej aktu połykania w warunkach fizjologicznych. Komputerowa analiza topokinetyczna obrazów rentgenokinematograficznych
Sulikowski M., Warchoł W., Ginda W., Wysocki R.
praca oryginalna
195-198
Czynność głosowa u chorych po operacji nadgłośniowej
Kosztyła-Hojna B., Chodynicki S., Łazarczyk B., Tupalska M., Mikiel W.
praca oryginalna
199-202
Obecne możliwości zmniejszenia ryzyka zgonu na nowotwory głowy i szyi
Pawlęga J.
praca oryginalna
203-208
Wybrane parametry reaktywności immunologicznej chorych z czuciowo-nerwowym upośledzeniem słuchu. II. Aktywność metaboliczna granulocytów obojętnochłonnych
Pawłowska E., Turowski G., Reroń E.
foniatria i audiologia
209-213
Perlak wrodzony ucha środkowego u dziecka z atrezją ucha powikłany ropniem zamałżowinowym
Pawełczyk M., Czarski J.
foniatria i audiologia
215-217
Przypadek nerwiakowłókniaka przestrzeni przygardłowej
Szmeja Z., Szyfter W., Szymiec E., Wierzbicka M., Zdanowicz E.
kazuistyka
219-221
Tłuszczakomięsak szyi
Waśniewska E., Szyfter W., Janicka-Jedyńska M.
kazuistyka
223-226
Chrypka na skutek pointubacyjnego zwichnięcia chrząstki nalewkowatej u 11-letniej dziewczynki
Obrębowski A., Wojnowski W.
kazuistyka
227-229
Stan narządu przedsionkowego chorych na cukrzycę
Łukasik S.
streszczenie pracy doktorskiej
231-232
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Infekcji Górnych Dróg Oddechowych na Krecie, 28-31 października 1997 r.
Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E.
sprawozdanie
233-234
Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego, 26-29.09.1996 r., Marburg, Niemcy
Stankiewicz C., Szmeja Z.
sprawozdanie
235-236
Sprawozdanie z IX Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Lekarzy Audiologów w Aalborgu (Dania) w dniach 25-28.05.1997 r.
Zaleski T.
sprawozdanie
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..