nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 3
Następny
245-250
Wrażliwość chromosomów na uszkodzenia indukowane bleomycyną u chorych na raka krtani jako marker podatności na rozwój choroby nowotworowej
Dąbrowski P., Piątkowski K., Kita S., Szyfter K., Szmeja Z., Szyfter W.
praca oryginalna
251-257
Chirurgiczne leczenie raka gardła dolnego: metody rekonstrukcji
Ziętek E., Sieczka J., Malec M., Wasilewska M.
praca oryginalna
259-263
Wyniki operacyjnego leczenia chorych na raka krtani w latach 1988-1989 w czterech ośrodkach klinicznych
Semczuk B., Szmeja Z., Janczewski G., Olszewski E., Kruk-Zagajewska A., Horoch A., Tryka E., Osuch-Wójcikiewicz E., Sieradzki A.
praca oryginalna
265-269
W sprawie laryngektomii czołowo-przedniej rekonstruktywnej
Samson-Zakrzewski J., Gendaszyk-Tiszer A., Kapała E.
praca oryginalna
271-275
Działanie lecznicze Cedaxu w wybranych ostrych schorzeniach górnych dróg oddechowych
Szmeja Z., Golusiński W., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W., Wierzbicka M., Leszczyńska M., Kopeć T., Obrębowska Z.
praca oryginalna
277-280
Rola grzybów niedoskonałych w etiopatogenezie całorocznego alergicznego nieżytu nosa
Namysłowski G., Rogala B., Mrówka-Kata K., Ponińska-Polańczuk J.
praca oryginalna
281-286
Ocena skuteczności radioterapii wznów po leczeniu operacyjnym nowotworów regionu głowy i szyi
Zajusz A., Ślosarek K., Miszczyk L., Maciejewska M.
praca oryginalna
287-290
Zależności pomiędzy topografią ważnych struktur kości skroniowej a położeniem zatoki esowatej
Wysocki J.
praca oryginalna
291-297
Badania histologiczne oraz histochemiczne brodawczaków krtani u dzieci i dorosłych
Pośpiech L., Rak J., Bochnia M., Lesisz I.
praca oryginalna
299-303
Rola wirusów brodawczaków ludzkich (HPV) w patogenezie raka krtani
Makowska W.
praca oryginalna
305-309
Uwagi w sprawie rekonstrukcji małżowiny usznej w mikrocji
Paśnikowski T.
praca oryginalna
311-315
Zastosowanie żyły wołu do myringoplastyki ucha
Makowski A., Zieliński A.
praca oryginalna
317-320
Problemy diagnostyczne w przypadku zapalenia zatok przynosowych ze współistnieniem guza mózgu
Kulczyński B., Korytowska A., Nowak K., Golusiński W.
praca oryginalna
321-326
Mastocyty w polipach eozynofilowych i neutrofilowych nosa. Badania cytologiczne i histologiczne
Miszke A., Sanokowska E., Lis G.
praca oryginalna
327-334
Zastosowanie rynometrii akustycznej w ocenie skuteczności miejscowego leczenia fusafunginą nieżytów infekcyjnych górnych dróg oddechowych
Samoliński B., Grzanka A., Zawisza E., Arcimowicz M.
praca oryginalna
335-339
W sprawie częstości występowania choroby Meniere'a
Morawiec-Bajda A., Jóźwiak J., Pajor A.
foniatria i audiologia
341-346
Juliusz Lempert (1890-1958) - twórca fenestracji
Pietruski J.
foniatria i audiologia
347-350
Czynność głosowa u chorych po chordektomii z powodu raka krtani
Kosztyła-Hojna B., Chodynicki S., Łazarczyk B., Tupalska M., Mikiel W.
foniatria i audiologia
351-353
Rzadki przypadek pierwotnego mnogiego nowotworu złośliwego ślinianki przyusznej: włókniako-mięsaka i raka płaskonabłonkowego
Gierek T., Majzel K., Markowski J., Kajor M.
kazuistyka
355-357
Obrzęk śluzakowaty po radioterapii raka krtani
Obrębowski A., Pospiech I.
kazuistyka
359-361
Wybrane czynniki etiologiczne w patogenezie podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci
Zielnik-Jurkiewicz B.
streszczenie pracy doktorskiej
363-365
Ocena zmian zapalnych w przebiegu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Jurkiewicz D.
streszczenie pracy habilitacyjnej
367-370
Program rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego
Mueller-Malesińska M.
streszczenie pracy doktorskiej
371-372
Sprawozdanie z 60 Kongresu Czeskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - Praga, 10-14.09.1997 r.
Chmielnik M., Drewienkiewicz E.
sprawozdanie
373
Sprawozdanie z warsztatów Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS) - 16 października 1997 r., Paryż
Stankiewicz C.
sprawozdanie
375-376
Sprawozdanie z XX Kongresu Unii Europejskich Foniatrów w Budapeszcie, 6-9.11.1997 r.
Wojnowski W., Kurywczak K.
sprawozdanie
377-379
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Wrocław, 19.09.1996 r.
Golusiński W., Wójtowicz J., Szmeja Z.
sprawozdanie
380
Protokół z Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego PTORL - Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 5.12.1997 r.
Gierek T.
[Protokół
381
Tos M.: Mannual of Middle Ear Surgery. Vol. III: Surgery of the External Auditory Canal
Szyfter W.
omówienie wydawnictw
382
Komisar A.: Mandibular reconstruction
Lewandowski L.
omówienie wydawnictw
383-385
Shah J.P.: Head and Neck Surgery. Diagnostic approaches, therapeutic decisions, surgical techniques and results of treatment
Stankiewicz C.
omówienie wydawnictw
387-388
Bleach N., Milford C., van Hasselt A. (red.): Operative Otorhinolaryngology
Stankiewicz C.
omówienie wydawnictw
389
Kierzek A.: Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX wieku
Kierzek A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..