nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 4
Następny
397-400
Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej u osób w podeszłym wieku chorych na raka krtani
Dworacki G., Trybus M., Jeżewska E., Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Żeromski J.
praca oryginalna
401-404
Przesłanki zastosowania teofiliny w leczeniu alergicznych nieżytów nosa
Kaniuk W., Buczyłko K.
praca oryginalna
405-409
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych - zależność między zaawansowaniem procesu chorobowego, czasem jego trwania i uzyskanymi wynikami leczenia operacyjnego
Krzeski A., Balcerzak J.
praca oryginalna
411-417
Wartość cytometrii przepływowej DNA w ocenie zdolności proliferacyjnej komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
Golusiński W., Szmeja Z., Krygier-Stojałowska A., Biczysko W.
praca oryginalna
419-424
Brodawczaki krtani. Materiał Kliniki Gdańskiej (1965-1994)
Brzoznowski W., Skorek A., Stankiewicz C.
praca oryginalna
425-429
Ocena korelacji zaburzeń przepływu krwi tętnicami kręgowymi badanego metodą dopplerowską ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego u chorych leczonych z powodu szumów usznych
Stręk P., Reroń E., Olszewski E., Maga P., Modrzejewski M., Szybist N.
praca oryginalna
431-434
Analiza przyczyn nawrotów gruczolaków wielopostaciowych przyusznicy
Stręk P., Reroń E., Modrzejewski M., Trąbka-Zawicki P., Olszewski E.
praca oryginalna
435-439
Czynność głosowa u chorych po laryngektomii częściowej
Kosztyła-Hojna B., Chodynicki S., Łazarczyk B., Tupalska M., Mikiel W.
foniatria i audiologia
441-445
Zastosowanie wywołanych emisji otoakustycznych w badaniu przesiewowym słuchu u noworodków
Rogowski M., Gindzieńska E., Chodynicki S., Iwaszko-Krawczuk W.
foniatria i audiologia
447-450
Znaczenie receptora histaminergicznego w habituacji przedsionkowej - badania doświadczalne
Kaźmierczak H., Mierzwiński J.
foniatria i audiologia
451-455
Wpływ stanu ucha środkowego na wywołane emisje otoakustyczne (DPOAE)
Topolska M.M., Hassmann-Poznańska E., Musiatowicz M.P.
foniatria i audiologia
457-462
Tympanoplastyka w uchu po operacji doszczętnej
Konarska A.
foniatria i audiologia
463-466
Zmienność wejścia do niszy okienka okrągłego u dzieci i dorosłych
Wysocki J.
foniatria i audiologia
467-470
Przerzut raka sutka do zatok przynosowych
Szmeja Z., Citowicki W., Muszyńska B., Mielcarek-Kuchta D.
kazuistyka
471-474
Rak z komórek Merkela małżowiny usznej
Jordan J., Jordan E., Piotrowski S.M., Augustyniak M., Śmiałek U.
kazuistyka
475-477
Rak z komórek łojowych (carcinoma sebaceum) ślinianki przyusznej
Namysłowski G., Poloczek R., Pietrawska W., Urbaniec P.
kazuistyka
479-480
Chrzestniak krtani
Sowiński H., Wojnowski W.
kazuistyka
481-485
Przypadek pierwotnego gruczolakoraka jamy bębenkowej za nieuszkodzoną błoną bębenkową
Bętkowski A., Mazur W., Fudali L.
kazuistyka
487-490
Zwężenie tchawicy w przebiegu choroby Wegenera
Skrobisz W., Rydzewski B.
kazuistyka
491-494
Tętniak tętnicy kręgowej jako guz szyi
Bartnik W., Zapalski S., Bartnik-Krystalska A.
kazuistyka
495-498
Guzy Warthina o nietypowej lokalizacji
Rydzewski B., Główczewska M., Paprzycki W.
kazuistyka
499-501
Rurka do tracheotomii z tworzywa sztucznego typu Luer
Gierek T., Majzel K., Markowski J., Iwanowski P., Szewczyk P.
praca racjonalizatorska
503-504
Sprawozdanie z Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Foniatrów i Pedoaudiologów - Hanover, 26-29.09.1997 r.
Kraśny J., Pruszewicz A.
sprawozdanie
505-506
Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego, 26-29.09.1996 r., Marburg, Niemcy
Stankiewicz C., Szmeja Z.
sprawozdanie
507
Seidner W., Wandler J.: Die Sangerstimme. Phoniatrische Grundlagen der Gesangsausbildung
Kraśny J.
omówienie wydawnictw
508
Roland P.S., Marple B.F., Meyerhoff W.L. (red.): Hearing Loss
Sekula A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
509-510
Nestorowicz M.: Prawo medyczne. Liszewska A.: Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej
Janczewski G.
omówienie wydawnictw
511
Janczewski G., Latkowski B. (red.): Otoneurologia
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
513-514
Salvin R.J., Henderson D., Fiorino F., Colletti V.: Plastyczność i regeneracja systemu słuchowego
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..