nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 5
Następny
521-526
Metalloproteinases and their inhibitors in squamous cell carcinoma of the hypopharynx. Indicators of individual tumor aggressiveness
Heissenberg M.C., Görögh T., Lippert B.M., Werner J.A.
praca oryginalna
527-529
Badanie bakteriologiczne treści z torbieli szyi
Makowska W., Waloryszak B., Rudnicka J.
praca oryginalna
531-533
Mnogi mostek wzgórka
Wysocki J.
praca oryginalna
535-541
Zaburzenia fazy gardłowej aktu połykania po laryngektomiach nadgłośniowych klasycznych i poszerzonych. Komputerowa analiza topokinetyczna obrazów rentgenokinematograficznych
Sulikowski M., Warchoł W., Ginda W., Wysocki R.
praca oryginalna
543-549
Ocena antropometryczna nosa i jego drożności wyznaczona metodą przedniej rynomanometrii u dzieci z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Namysłowski G., Bilińska-Pietraszek E., Pisulska-Otremba A.
praca oryginalna
551-555
Ocena scyntygrafii, sialografii i BAC w diagnostyce nowotworów niezłośliwych ślinianek przyusznych
Gierek T., Kołodziejczyk M.
praca oryginalna
557-563
Moja przygoda z otosklerozą
Latkowski B.
praca oryginalna
565-570
Dysfonia pierwszym objawem miastenii
Emeryk-Szajewska B., Maniecka-Aleksandrowicz B., Michalska T., Strugalska H., Rowińska-Marcińska K.
praca oryginalna
571-578
Badania uśrednionych potencjałów z mięśni szyi po stymulacji narządu przedsionkowego bodźcem akustycznym
Morawiec-Bajda A.
foniatria i audiologia
579-584
Ocena stanu otoneurologicznego po 2 latach od przebycia kleszczowego zapalenia mózgu
Rzewnicki I., Snarska-Furła I., Pancewicz S.A., Lachowicz M., Zajkowska J., Hermanowska-Szpakowicz T.
foniatria i audiologia
585-588
Rola przekaźników synaptycznych w mechanizmie habituacji przedsionkowej - badania doświadczalne
Kaźmierczak H., Mierzwiński J.
foniatria i audiologia
589-591
Przypadek raka płaskonabłonkowego jamy nosowej i zatok u 18-letniego chorego
Szmeja Z., Zdanowicz E., Wierzbicka M.
kazuistyka
593-595
Rzadkie postacie nienowotworowych guzów gruczołu łzowego
Stręk P., Reroń E., Składzień J., Modrzejewski M., Stręk W., Olszewski E.
kazuistyka
597-599
Przypadek wznowy węzłowej raka krtani u chorego po laryngektomii leczonego metodą skojarzoną
Klatka J., Kupisz K.
kazuistyka
601-603
Trzy przypadki zespołu Kartagenera u dzieci
Steiner I., Antyborzec J., Skuratowicz A.
kazuistyka
605-606
Odosobniony szpiczak mnogi krtani. Analiza czterech przypadków
Weiss M., Kowalska T., Walasek T., Reinfuss M.
kazuistyka
607-609
Niezmiernie rzadki przypadek przerzutu raka prostaty do okolicy podgłośniowej krtani
Semczuk B., Chibowski D., Tryksza J.
kazuistyka
611-613
Przypadek nowotworu złośliwego ślinianki podżuchwowej u 13-letniej dziewczynki
Grzegorowski M., Sobala M., Steiner I., Trejster E.
kazuistyka
615-617
Nerwiakomiesak (nerilemmona sarcomatosum) nerwu błędnego
Namysłowski G., Poloczek R., Pietrawska W., Urban I.
kazuistyka
619-623
Perlak wrodzony kości skroniowej
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A., Szewczyk M.
kazuistyka
625-626
Badania czynników determinujących przeżycia osób, które w latach 1983-1992 zachorowały na raka krtani w województwie chełmskim
Santor A.
streszczenie pracy doktorskiej
627
Protokół z Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi (24.06.1998 r.)
Gierek T.
sprawozdanie
628-630
Potsic W.P., Cotton R.T., Handler S.D. (red.): Surgical pediatric otolaryngology
omówienie wydawnictw
631-637
Wspomnienie pośmiertne o Profesorze Janie Ruszlu
Stankiewicz C.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
1998; vol. 52, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..