nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 1
Następny
5-11
Wyniki leczenia raka nosogardła: niektóre czynniki prognostyczne
Ziętek L., Jarema A., Wasilewska M., Matyja G., Boehlke M., Stańczyk D.
praca oryginalna
13-18
Leczenie operacyjne chorych z pierwotnymi guzami oczodołu. Materiał I Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiej AM w Katowicach
Gierek T., Markowski J., Majzel K., Zbrowska-Bielska D.
praca oryginalna
19-22
Ocena morfometryczna stanów przedrakowych i raka krtani
Ścierski W., Namysłowski G., Nożyński J.
praca oryginalna
23-28
Zawartość DNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani
Skotnicka E., Hassmann E., Dzięcioł J., Musiatowicz B.
praca oryginalna
29-33
Uwagi dotyczące postępowania w przypadkach guzowatości nosa (rhinophyma)
Szmeja Z., Kulczyński B., Golusiński W., Kordylewska M., Obrębowska-Karsznia Z.
praca oryginalna
35-40
Drugie pierwotne nowotwory u chorych na raka krtani
Szafałowicz K., Hassmann-Poznańska E., Musiatowicz B.
praca oryginalna
41-46
Hormonoreceptory raka krtani
Kruk-Zagajewska A., Piątkowski K.
praca oryginalna
47-53
Leczenie chirurgiczne częściowych ubytków nosa
Zieliński A., Pisera P., Zieliński T.
praca oryginalna
55-58
Swoiste immunoglobuliny E skierowane przeciwko alergenom pyłku traw i chwastów w surowicy krwi chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa
Silny W., Kuchta D., Siatecka D., Silny P.
praca oryginalna
59-64
Postępowanie lecznicze w przypadku nawrotowych krwawień z nosa w przebiegu choroby Rendu-Oslera-Webera na podstawie badań przeprowadzonych na Oddziale Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Leszczyński Z., Kochanowski B., Jakubiszyn J.
praca oryginalna
65-67
Technika palisadowa w odtwarzaniu prawie całkowitych ubytków błony bębenkowej - doświadczenia własne
Szyfter W., Szymiec E., Wielgosz R., Golusiński W.
praca oryginalna
69-72
Leczenie nowotworów złośliwych masywu szczękowo-sitowego
Osuch-Wójcikiewicz E., Fruba J., Janczewski G., Zawadzka R., Bruzgielewicz A.
praca oryginalna
73-77
Histiocytosis X (Langerhans cell histiocytosis) kości skroniowej. Znaczenie scyntygrafii w ocenie zaawansowania choroby
Jordan J., Babiński D., Łuka K., Sova J.
praca oryginalna
79-81
Wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci drenażem jamy bębenkowej
Chodynicki S., Łazarczyk B.
foniatria i audiologia
83-86
Zapalenie ucha środkowego u chorych z zespołem Downa
Łączkowska-Przybylska J., Szyfter W.
foniatria i audiologia
87-93
Zastosowanie pomiarów emisji otoakustycznej do oceny funkcji układu eferentnego ślimaka - badania osób z prawidłowym słuchem
Kotyło P., Śliwińska-Kowalska M.
foniatria i audiologia
95-99
Badania elektrofizjologiczne (ENG, EEG) w chorobie Alzheimera
Kaźmierczak H., Pawlak-Osińska K., Zygmańska B., Osiński P., Przybyłowski P.
foniatria i audiologia
101-105
Przypadek zachowanych otoemisji akustycznych u dziecka z jednostronnym, idiopatycznym, głębokim niedosłuchem odbiorczym
Namysłowski G., Morawski K., Trybalska G.
foniatria i audiologia
107-109
Przypadek raka śluzowo-naskórkowego w krtani
Pilch J., Gierek T., Markowski J., Paluch J., Kajor M.
kazuistyka
111-115
Wieloogniskowy nowotwór złośliwy ucha zewnętrznego
Pawełczyk M., Stryjewska-Makuch G., Kolebacz B.
kazuistyka
117-118
Określenie wpływu tonsylektomii na wybrane parametry układu odpornościowego dziecka
Steiner I.
streszczenie pracy doktorskiej
119-120
Sprawozdanie z obrad COSM, West Palm Beach, Floryda, 9-16 maja 1998 r.
Krzeska-Malinowska I.
sprawozdanie
121-122
Sprawozdanie z obrad Walnego Zebrania Delegatów na XXXVIII Zjazd PTOL w Katowicach, 25 czerwca 1998 roku
sprawozdanie
123-124
Protokół z zebrania Zarządu Głównego PTOL, które odbyło się 5.11.1998 r. w Katedrze Otolaryngologii CM UJ w Krakowie
125-126
Andrzej Kierzek: Otolaryngolodzy warszawscy w XIX wieku
Pietruski J.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..