nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 2
Następny
133-138
Zastosowanie cytodiagnostyki złuszczeniowej w wykrywaniu i obserwacji zmian dysplastycznych błon śluzowych u chorych po operacji raka krtani
Szafałowicz K., Hassmann-Poznańska E., Musiatowicz B.
praca oryginalna
139-142
Postępowanie chirurgiczne w przypadkach zaawansowanych guzów złośliwych oczodołu
Fruba J., Osuch-Wójcikiewicz E., Janczewski G., Zawadzka R.
praca oryginalna
143-148
Mechanizmy łagodzące zaburzenia połykania po wycięciu nowotworu jamy ustnej
Halczy-Kowalik L., Wysocki R., Domański Z., Kowalik S., Bielawiec A.
praca oryginalna
149-152
Ocena stężenia beta2-mikroglobuliny w surowicy krwi u chorych na raka krtani leczonych napromienianiem
Dębowska-Jarzębska E., Pilch J., Gierek T.
praca oryginalna
153-156
Wartość diagnostyczna cytologii błony śluzowej nosa
Miszke A., Sanokowska E.
praca oryginalna
157-161
Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa z zastosowaniem lasera CO2
Jurkiewicz D., Ligęziński A., Chmurzyńska A.
praca oryginalna
163-166
Operacyjne leczenie krwawień z nosa
Jakubiszyn J., Kochanowski B., Rekucki T.
praca oryginalna
167-171
Toksoplazmoza węzłowa jako problem diagnostyczny i leczniczy
Zaorski P., Kozłowski J.
praca oryginalna
173-177
Zmienność wielkości otworu szyjnego czaszki człowieka w aspekcie warunków odpływu żylnego po operacjach podwiązania żyły szyjnej wewnętrznej
Wysocki J., Chmielik L., Gacek W.
praca oryginalna
179-181
Stan słuchu po stapedotomii z zachowaniem lub z przecięciem ścięgna mięśnia strzemiączkowego
Gierek T., Bielecki I.
foniatria i audiologia
183-188
Dysfagia a zaburzenia mowy
Pruszewicz A., Woźnica B., Obrębowski A., Karlik M.
foniatria i audiologia
189-193
Głęboki obustronny niedosłuch odbiorczy - następstwo kolejnych infekcji wirusowych
Zientalska E., Held-Ziółkowska M., Kochanek K., Stankiewicz-Szymczak W., Skarżyński H.
foniatria i audiologia
195-200
Współdziałanie przedsionkowo-wzrokowe w obwodowym uszkodzeniu narządu przedsionkowego
Orendorz-Frączkowska K., Pośpiech L.
foniatria i audiologia
201-206
Ocena laryngologiczna i foniatryczna alumnów seminarium duchownego
Wędrychowicz B., Bętkowski A.
foniatria i audiologia
207-211
Ocena przydatności pomiarów emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem w wykrywaniu wczesnych ubytków słuchu spowodowanych hałasem
Trybalska G., Namysłowski G., Morawski K.
foniatria i audiologia
213-216
Gruczolak limfatyczny (guz Warthina) krtani współistniejący z obustronną torbielą kieszonki krtaniowej. Przyczynek do różnicowania z onkocytarnym brodawczakowatym gruczolakotorbielakiem
Jordan J., Babiński D., Sova J.
kazuistyka
217-219
Przerzut raka do kości potylicznej z ogniska pierwotnego w krtani
Pilch J., Gierek T., Markowski J., Paluch J.
kazuistyka
221-225
Rzadki przypadek neurofibroma przestrzeni przygardłowej, gardła i podstawy czaszki
Kozłowski Z., Radwan B., Sikorska B.
kazuistyka
227-229
Oddział Otolaryngologiczny Polskiego Szpitala Wojskowego w Zeithain
Gerwel T., Iwankiewicz S.
praca historyczna
231-234
Otolaryngologiczne peregrynacje dziewiętnastowiecznych polskich lekarzy do Wiednia
Kierzek A.
praca historyczna
235-236
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Otolaryngologicznego "Danube Symposium", Bratysława. 1998 r.
Skorek A.
sprawozdanie
237-238
Bogdan Szczepankowki: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..