nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 3
Następny
245-251
Ukryta niestabilność chromosomowa a ryzyko wystąpienia raka krtani
Dąbrowski P., Kita S., Szyfter W., Szmeja Z., Jarmuż M., Szyfter K.
praca oryginalna
253-258
Ocena indukowanych bleomycyną aberracji struktury chromosomów w limfocytach chorych na raka krtani. Doniesienie wstępne
Kita S., Jarmuż M., Dąbrowski P., Biegalski W., Jeżewska A., Kowalczyk M., Szyfter W., Szyfter K.
praca oryginalna
259-265
Mechanizmy kompensacyjne przewodzenia pokarmów i ochrony dolnych dróg oddechowych po klasycznych i poszerzonych laryngektomiach nadgłośniowych
Sulikowski M., Warchoł W., Ginda W.J., Filipiak K., Wysocki R.
praca oryginalna
267-270
Zawartość niektórych pierwiastków śladowych w tkance raka płaskonabłonkowego krtani
Rostkowska-Nadolska B., Pośpiech L.
praca oryginalna
271-273
Chłonkotok po operacjach układu chłonnego szyi
Nowaczyk M.T.
praca oryginalna
275-281
Pierwotne nowotwory przestrzeni przygardłowej w materiale Kliniki Otolaryngologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1993-1998
Szmeja Z., Łączkowska-Przybylska J.
praca oryginalna
283-288
Ciała obce w przełyku
Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Wójtowicz J., Wierzbicka M., Piątkowski K.
praca oryginalna
289-292
Funkcja hormonalna tarczycy po leczeniu raka krtani
Tarnowska C., Stańczyk D., Szostak S., Almakiewicz R., Kołodziej B., Rogowska D., Jarema A.
praca oryginalna
293-300
Ocena wybranych wskaźników odporności komórkowej u chorych na sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Jurkiewicz D.
praca oryginalna
301-306
Ocena zniekształceń nosa wewnętrznego u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia
Kot M., Kruk-Jeromin K.
praca oryginalna
307-313
Otoemisje zniekształceń nieliniowych u muzyków ze słuchem absolutnym i relatywnym
Morawski K., Śliwińska-Kowalska M., Namysłowski G., Dulikowska H.
foniatria i audiologia
315-320
Laser niskoenergetyczny w leczeniu szumów usznych - badania porównawcze z placebo
Rogowski M., Mnich S., Gindzieńska E., Łazarczyk B.
foniatria i audiologia
321-322
Zaburzenia mowy w zespole Alajouanine'a
Niedzielska G., Kątska E., Kurkowska E.
foniatria i audiologia
323-325
Przypadki gruczolaka wielopostaciowego wywodzącego się z drobnych gruczołów ślinowych
Gierek T., Majzel K., Zbrowska-Bielska D., Bielecki I.
kazuistyka
327-330
Torbiel tętniakowa kości skroniowej
Kowalik S., Janicki W.
kazuistyka
331-335
Zespół Melkerssona-Rosenthala
Krzeska-Malinowska I., Nyckowska J.
kazuistyka
337-341
Adenolymphoma (guz Warthina) o obustronnej lokalizacji
Pawelczyk M., Stryjewska-Makuch G., Grzegorzek T.
kazuistyka
343-346
O zastosowaniu lasera CO2 w otolaryngologii
Budziński R.
praca poglądowa
347-352
Leki naczyniokurczące w leczeniu obturacji nosa
Bogacka L.
praca poglądowa
353-354
Pięćdziesięciolecie elektrorynospirometrii Miodońskiego
Kowal E.
praca historyczna
355-358
Oddziały szpitalne i ambulatoria przyszpitalne o profilu otolaryngologicznym w Warszawie w drugiej połowie XIX i w początkach XX stulecia
Kierzek A.
praca historyczna
359-360
Wybrane biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu klinicznego przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi
Adamiak G.
streszczenie pracy doktorskiej
361-362
Pruszewicz A.
sprawozdanie
363-364
Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Kongresu Otolaryngologii Dziecięcej w Helsinkach, 7-10 VI 1998 r.
Gryczyńska D., Hassmann-Poznańska E., Grzegorowski M.
sprawozdanie
365
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Sympozjum na temat "Ekserymentalna Rynologia i Immunologia Nosa", Ghent, Belgia, 12-14 XI 1998 r.
Namysłowski G., Mrówka-Kata M., Bilińska-Pietraszek E., Ścierski W.
sprawozdanie
367
Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Onkologicznego Głowy i Szyi, Madryt, 29 XI-3 XII 1998 r.
Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E.
sprawozdanie
368
Zbigniew Tarkowski: Jąkanie
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
369-370
Oliver Sacks: Zobaczyć głos
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..