nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 4
Następny
377-385
Wpływ stosowanego promienia lasera chirurgicznego na budowę molekularną komórek brzeżnych w przypadkach raka oraz w przypadkach prawidłowo zbudowanej błony śluzowej górnego piętra drogi oddechowo-pokarmowej
Folz B.J., Lippert B.M., Kuelkens GC., Werner J.A.
praca oryginalna
387-396
Naczyniowo uszypułowany przeszczep tarczycy i ślinianki podżuchwowej jako materiał rekonstrukcyjny w częściowych laryngektomiach
Mozolewski E., Maj P., Kordowski J., Szostak S., Tarnowska C.
praca oryginalna
397-402
Ocena nasilenia i przebiegu ostrego odczynu popromiennego błony śluzowej w trakcie pooperacyjnej radioterapii raka krtani
Miszczyk L., Przeorek W.
praca oryginalna
403-406
Poziom diagnostyki a wyniki leczenia chorych na raka nosowej części gardła
Gisterek I., Winkler-Spytkowska B.
praca oryginalna
407-411
Mechanizm tworzenia i likwidacji zachyłków językowo-krtaniowych po klasycznych i poszerzonych laryngektomiach nadgłośniowych. Komputerowa analiza topokinetyczna obrazów rentgenokinematograficznych
Sulikowski M.
praca oryginalna
413-415
Brodawczak odwrócony nosa i zatok przynosowych
Zagólski O., Kulisiewicz J., Drążek R.
praca oryginalna
417-421
Rhabdomyosarcoma ucha środkowego u dzieci
Komorowska A., Makowska-Piontek A.
praca oryginalna
423-429
Przetoki i torbiele skórzaste nosa
Piotrowski S.M., Babiński D.
praca oryginalna
431-434
Guzy ślinianek przyusznych w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1986-1995
Osuch-Wójcikiewicz E., Janczewski G., Dobrzyński P., Chęciński P., Bruzgielewicz A., Zawadzka R., Tomaszewska E., Bartoszewicz R.
praca oryginalna
435-439
Patologia ślinianki przyusznej w przestrzeni przygardłowej
Gwizdalska I., Janczewski G.
praca oryginalna
441-445
Polipy nosowe. Podstawowe określenia i rozwój teorii ich patogenezy
Składzień J.
praca oryginalna
447-451
W sprawie tzw. "V pozycji Brüningsa" podczas stymulacji kalorycznych
Latkowski B.
praca oryginalna
453-459
Wyniki leczenia operacyjnego wad rozwojowych przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego u dzieci
Makowski A., Latkowski B.
praca oryginalna
461-467
Wartości progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości (250 Hz-18 kHz) u osób otologicznie normalnych jako ocena wydolności narządu słuchu w procesie starzenia się organizmu człowieka
Markowski J., Gierek T., Majzel K., Klimczak-Gołąb L.
foniatria i audiologia
469-477
Ocena regeneracji komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurczęcia uszkodzonych przez hałas przemysłowy
Śliwińska-Kowalska M., Jedlińska U., Rządzińska A., Rajkowska E.
foniatria i audiologia
479-483
Badania narządu przedsionkowego u dzieci z padaczką
Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak H., Kuczyńska R., Osiński P., Kasprowicz E., Słaboszewska K.
foniatria i audiologia
485-487
Hormonalne uwarunkowania mutacji przedłużonej u osobników płci męskiej
Niedzielska G., Toman D., Wroczek-Glijer E.
foniatria i audiologia
489-493
Wstępne wyniki badań nosometrycznych u chorych z rozszczepem podniebienia operowanych różnymi metodami
Wójcicka G.
foniatria i audiologia
495-498
Przerzut czerniaka skóry do ślinianki przyusznej
Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E., Chęciński P., Bartoszewicz R.
kazuistyka
499-502
Nietypowe ciało obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A., Gawron G.
kazuistyka
503-504
L.G. Close, D.L. Larson, J.P. Shah (red.): Podstawy onkologii głowy i szyi
Stankiewicz C.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
1999; vol. 53, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..