nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 2
Następny
117-119
Wszczepy ślimakowe u chorych niesłyszących, podstawy naukowe - wyniki, perspektywy
Helms J.
praca oryginalna
121-126
Wartość endoskopowego badania ultrasonograficznego w diagnostyce guzów migdałka podniebiennego
Waśniewska E., Szmeja Z.
praca oryginalna
127-130
Mikrochirurgia wewnątrzkrtaniowa w materiale Oddziału Otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
Bartnik W., Szewczyk M., Bartnik-Krystalska A.
praca oryginalna
131-133
pH płynu pobranego z ucha środkowego w przebiegu otitis media secretoria u dzieci
Wężyk M.T., Makowski A.
praca oryginalna
135-140
Leczenie uchyłków gardłowo-przełykowych metodą diwertikulektomii
Ziętek E., Kabacińska A., Posio V.
praca oryginalna
141-144
Antyoksydacyjna aktywność enzymatyczna we krwi obwodowej chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem zatok szczękowych i krtani oraz rakiem krtani
Zalewski P., Olszewski J., Błaszczyk J., Kędziora J.
praca oryginalna
145-149
Ewolucja nerwiaków nerwu VIII - ocena radiologiczna
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Szopiński K., Podogrodzki P., Janczewski G.
praca oryginalna
151-156
Analiza aromatycznych adduktów kancerogen: DNA w rakach jamy ustnej i gardła
Pabiszczak M., Szmeja Z., Szyfter K., Szyfter W.
praca oryginalna
157-159
Czynniki decydujące o uczęszczaniu do szkół dla słabo słyszących i niesłyszących
T. Zaleski, E. Kielska
foniatria i audiologia
161-166
Wczesna ocena zrozumiałości mowy u chorych po stapedektomii
Konopka W., Zalewski P., Olszewski J.
foniatria i audiologia
167-170
Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego jako powikłanie operacji tarczycy
Wędrychowicz B., Szuber D., Bętkowski A., Pogorzelski A., Godlewski. K., Portas L., Warchałowski P.
foniatria i audiologia
171-172
Ocena głosu pacjentów po hemilaryngektomii pionowej
Augustyn K.
foniatria i audiologia
173-176
Pierwotny czerniak złośliwy krtani
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Kaczmarek J., Zieliński L., Majewski P.
kazuistyka
177-180
Zatokopochodne powikłanie wewnątrzczaszkowe u 18-letniej chorej
Piotrowski S., Wojciechowski I., Zaniewska-Kulesza I., Bojarski P.
kazuistyka
181-184
Izolowane zapalenie zatoki klinowej u dziecka, leczone metodą endoskopową
Polak M., Mierzwiński J., Lasek W., Piziewicz A., Muller M.
kazuistyka
185-188
Kostniakochrzęstniak krtani
Burduk P., Sujkowska R., Betlejewski S., Burduk D.
kazuistyka
189-191
Przyczynek do etiologii obiektywnych szumów usznych - przypadek przetoki tętniczo-żylnej tętnicy skroniowej powierzchownej i żyły szyjnej zewnętrznej
Gierek T., Pilch J., Markowski J.
kazuistyka
193-195
Rzadki przypadek odszczepionej tkanki tarczycowej umiejscowionej w trójkącie tętnicy szyjnej
Gierek T., Majzel K., Ślaska-Kaspera A.
kazuistyka
197-201
Możliwości uzyskania zysku terapeutycznego w napromienianiu nowotworów złośliwych głowy i szyi
Milecki P., Stryczyńska G., Kruk-Zagajewska A.
praca poglądowa
203-206
"Oto" - epizod w dziwnym świecie Vincenta van Gogha
Latkowski B.
praca poglądowa
207-212
Otolaryngolog a jego pacjent
Janczewski G.
praca poglądowa
213-214
Wykorzystanie badania rynomanometrycznego do oceny leczenia chirurgicznego niedrożności nosa
Wojdas A.
streszczenie pracy doktorskiej
215-216
Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących
Wojtkowski M.
streszczenie pracy doktorskiej
217
Sprawozdanie z Konferencji Ukraińskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego we Lwowie, 13-15 X 1999 r.
Chodynicki S.
sprawozdanie
219-220
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu "Postępowanie w przypadkach guzów głowy i szyi: Jakie są wyzwania na trzecie tysiąclecie?", Bruksela 3-4 XII 1999 r.
Misiołek M., Czecior E., Ścierski W., Oleksiak M.
sprawozdanie
221
Sprawozdanie IV Pokongresowego Sympozjum na temat migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego w Pilznie, Republika Czeska, 5-7 XI 1999 r.
Mrówka-Kata K., Bilińska-Pietraszek E., Nowińska E., Ścierski W.
sprawozdanie
223-224
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Multidisciplinary treatment in malignant nasoparanasal tumors", Mediolan 7-8 X 1999 r.
Skorek A.
sprawozdanie
225-226
Sprawozdanie z konferencji naukowych Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS) (II Kongres ELS, 23-26 IX 1998 r., Rzym, Warsztaty ELS, 9-10 X 1999 r., Graz)
Stankiewicz C.
sprawozdanie
227
Laskaris G.: Kolorowy atlas schorzeń jamy ustnej u dzieci i dorosłych
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
229-230
W. Pascher. H.H. Bauer: Differentialdiagnose von Sprach-Stimm und Hörstörungen
Obrębowski A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..