nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 3
Następny
241-243
Interdyscyplinarna współpraca onkologiczna w przypadkach guzów złośliwych głowy i szyi
Helms J., Schwager K., Hoppe F., Pahnke J., Preissler V., Flentje M., Pfreundner L., Richter J., Bohndorf W.
praca oryginalna
245-249
Przezustna chirurgia laserowa wczesnych stadiów raka głośni
Stennert E.
praca oryginalna
251-258
Guzy jam nosa i zatok przynosowych: zestawienie obecnych opinii i postępów w etiologii, diagnostyce oraz terapii
Hörmann K.
praca oryginalna
259-262
Chirurgia odtwórcza po usuwaniu guzów jamy ustnej i gardła środkowego
Bootz F., Keiner S., Flisek J., Fuchs M.
praca oryginalna
263-266
Regulacja wzrostu nowotworów głowy i szyi: rola fibroblastów
Ganzer U., Haas J.
praca oryginalna
267-268
Laryngektomie nadpierścieniowe: przeszłość, stan obecny, przyszłość
Staffieri A.
praca oryginalna
269-272
Kłębczaki
Hildmann H., Heuser L., Girolami G.
praca oryginalna
273-276
Zastosowanie systemów nawigacyjnych w chirurgii podstawy czaszki
Mann W.J., Ecke U.
praca oryginalna
277-279
Laryngektomia nadgłośniowa w końcu XX wieku, analiza materiału 200 przypadków
Czigner J., Csanódy M.
praca oryginalna
281-283
Postępy w badaniach podstawowych nad otosklerozą
Arnold W., Sedlmeier R., Wiest I., Neubert W.J., Niedermeyer H.P.
praca oryginalna
285-290
Różnorodnie objawiający się mRNA w komórkach ludzkich raka krtani i współistniejących niezłośliwych keratynocytach: klonowanie czy technika PCR
Rathcke O., Weber E.H., Goeroegh T., Lippert B.M., Folz B.J., Werner J.A.
praca oryginalna
291-295
Znaczenie kliniczne aktywności telomerazy i aktywacji genu supresorowego p16 (CDKN2A) w nowotworach głowy i szyi
Koscielny S., Dahse R., Sonntag J., Riese U., Theuer C., Hofmann M.E., von Eggeling F., Claussen U., Beleites E., Ernst G., Fiedler W.
praca oryginalna
297-303
Analiza histokliniczna nowotworów złośliwych pochodzenia mezenchymalnego (mięsaków tkanek miękkich) regionu głowy i szyi na podstawie materiału operacyjnego I Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Gierek T., Pilch J., Markowski J., Kajor M., Majzel K., Paluch J.
praca oryginalna
305-309
Operacje rekonstrukcyjne w raku krtani
Szmeja Z., Szyfter W., Leszczyńska M., Wierzbicka M., Golusiński W., Dąbrowski P., Karlik M.
praca oryginalna
311-313
Ocena funkcji krtani po stosowaniu steroidów wziewnych w terapii astmy oskrzelowej
Sinkiewicz A., Ludwikowska B., Drela M.
praca oryginalna
315-319
Badania wideorentgenokinematograficzne fazy gardłowej aktu połykania
Stręk P., Urbanik A., Reroń E., Modrzejewska M., Składzień J., Belowska J., Kitliński Z., Grotyńska M., Chrzan R.
praca oryginalna
321-325
Wyniki leczenia napromienianiem chorych na raka ucha środkowego
Laskus Z., Wasilewski M., Michalski W., Frenkiel Z.
praca oryginalna
327-336
Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane zastosowane jako obiektywna ocena skuteczności leków o działaniu ośrodkowym
Morawiec-Bajda A., Wasilewski B.
foniatria i audiologia
337-342
Wstępne doświadczenia w stosowaniu telemetrii odpowiedzi nerwowych u pacjentów z wszczepem ślimakowym Nucleus 24
Szyfter W., Pruszewicz A., Karlik M., Świdziński P.
foniatria i audiologia
343-345
Rehabilitacja foniatryczna chorego z porażeniem nerwu krtaniowego wstecznego po operacji tarczycy
Wędrychowicz B., Szuber D., Nijander D.
foniatria i audiologia
347-350
Przerzut raka brodawkowatego tarczycy imitujący torbiel boczną szyi
Kruk-Zagajewska A., Kordylewska M., Mielcarek-Kuchta D., Woźniak A.
kazuistyka
351-354
Rzadki przypadek usznopochodnego zakrzepowo-ropnego zapalenia zatoki esowatej i żyły szyjnej wewnętrznej
Jordan J., Piotrowski S.M., Zalewska-Rzeźniczak I., Sova J.
kazuistyka
355-359
Oponiaki nosa i zatok przynosowych
Stankiewicz C., Kowalska B., Jaśkiewicz K.
kazuistyka
361-362
Badania kliniczne i histopatologiczne naczynioruchowych i alergicznych nieżytów nosa
Schmidt J.
streszczenie pracy doktorskiej
363-364
Ocena przydatności badania wybranych białek ostrej fazy w monitorowaniu zapalenia ucha środkowego u dzieci
Antyborzec J.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..