nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 4
Następny
373-377
Leczenie przewlekłej aspiracji metodą wytwarzania przetoki tchawiczo-przełkowej według Lindemana
Ziętek E., Jach K., Matyja G.
praca oryginalna
379-382
Doświadczenia własne w trójwymiarowej rekonstrukcji ucha środkowego w spiralnej tomografii komputerowej
Kubik P., Namysłowski G., Turecka L., Przeorek C., Urbaniec N.
praca oryginalna
383-388
Wyniki leczenia powikłań usznopochodnych wewnątrzczaszkowych zebranych na Oddziale Otolaryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
praca oryginalna
389-391
Ekspresja antygenu BCL-2 w raku krtani
Klatka J., Skomra D., Siwiec H., Gieroba R., Horoch A.
praca oryginalna
393-399
Ocena przydatności oznaczania antygenu proliferacyjnego PCNA i białka P53 w przewidywaniu wznów u chorych operowanych z powodu raka krtani
Morawski K., Namysłowski G., Gabriel A., Pietrawska V., Ziółkowski A., Urbaniec P.
praca oryginalna
401-403
Urazy krtani typu otwartego i zamkniętego
Sobeńko Z., Kubiczkowa J., Zagólski O.
praca oryginalna
405-409
Ocena wyników leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u pacjentów z mukowiscydozą
Krzeski A., Kapiszewska-Dzedzej D., Held-Ziółkowska M., Jędrusik A., Becler R.
praca oryginalna
411-414
Alloplastyczna wentylowa proteza głosowa do wykształcania mowy zastępczej u chorych po całkowitym usunięciu krtani
Gierek T., Gruszka M., Markowski J., Iwanowski P., Majzel K.
praca oryginalna
415-421
Zawroty głowy i obiektywne objawy przedsionkowe w komputerowej ocenie ENG u chorych na otosklerozę i po operacjach strzemiączka
Morawiec-Bajda A., Durko T.
praca oryginalna
423-429
Ocena amplitud i latencji 2F1-F2 DPOAE w grupie osób starszych z presbyacusis oraz osób młodych z prawidłowym słuchem
Namysłowski G., Morawski K., Urbaniec P., Lisowska G.
praca oryginalna
431-437
Obraz cytologiczny płynu pobranego z ucha środkowego w przebiegu om.s. u dzieci
Wężyk M.T., Makowski A., Krawczyk T.
praca oryginalna
439-442
Ocena wideolaryngostroboskopowa krtani i analiza akustyczna głosu w diagnostyce organicznych zaburzeń głosu na podstawie doświadczeń Poradni Foniatrii IPCZD
Chojnacka D., Eberhardt G., Konopka C., Mikiel W.
praca oryginalna
443-445
Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej z cechami zezłośliwienia
Olszewski J., Zalewski P., Zieliński K., Sygut J., Jochymski C.
kazuistyka
447-449
Czerniak złośliwy głowy i szyi
Zagólski O., Sobeńko Z., Przysiężny M.
kazuistyka
451-454
Rak krtani u braci
Poławska K., Kowalska B., Stankiewicz C.
kazuistyka
455-459
Złośliwy nerwiak osłonkowy ślinianki przyusznej. Opis przypadku i przegląd literatury
Skorek A., Narożny W., Stankiewicz C., Kamiński M., Mechlińska-Baczkowska J., Rykaczewski A.
kazuistyka
461-463
Przypadek jednostronnego guza kłębka szyjnego w uchu środkowym
Soboczyński R., Wojnowski W.
kazuistyka
465-467
Przypadek rhabdomyosarcoma nosogardła u 8-letniej dziewczynki
Kowalczyk J., Rosińska B.
kazuistyka
469-471
2% roztwór vagothylu w leczeniu uporczywych ropotoków usznych
Rzeczycki P., Filipowski M., Sieśkiewicz A.
kazuistyka
473-476
Znaczenie Adama Politzera dla polskiej otiatrii
Kierzek A.
praca historyczna
477-479
Badania doświadczalne nad wpływem drgań mechanicznych wywołanych wiertłem operacyjnym na ucho wewnętrzne
Preś K.
streszczenie pracy doktorskiej
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..