nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 5
Następny
493-496
Wskaźnik skuteczności zwarcia głośni (w.s.z.g.) jako sposób oceny zabezpieczenia dróg oddechowych przed aspiracją treści pokarmowej
Stręk P., Zielińska J., Modrzejewski M., Reroń E., Składzień J., Belowska J., Kitliński Z.
praca oryginalna
497-504
W sprawie klasyfikacji zapaleń zatok przynosowych
Krzeski A., Galewicz-Zielińska A.
praca oryginalna
505-509
Zastosowanie koagulacji argonowej w laryngologii - doświadczenia własne
Gierek T., Paluch J.
praca oryginalna
511-515
Ocena zabezpieczenia dróg oddechowych przed aspiracją treści pokarmowej u chorych po operacjach częściowego usunięcia krtani za pomocą współczynnika skuteczności zwarcia głośni/neogłośni (w.s.z.g.)
Stręk P., Zielińska J., Modrzejewski M., Reroń E., Składzień J., Belowska J., Kitliński Z.
praca oryginalna
517-521
Ultrasonograficzna ocena śródoperacyjna zmian nowotworowych języka, migdałka, krtani, ślinianek i guzów szyi - doniesienie wstępne
Szmeja Z., Wierzbicka M., Kordylewska M., Pazdrowski J.
praca oryginalna
523-527
Androgeny a rak krtani
Mędraś M., Jóźków P., Kręcicki T., Zalesska-Kręcicka M.
praca oryginalna
529-532
Znaczenie kliniczne badań cytogenetycznych w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi
Wysocka B., Limon J.
praca oryginalna
533-535
Koordynacja czynnościowa komórek nabłonka migawkowego górnych dróg oddechowych
Manasterski J.
praca oryginalna
537-540
Układ przedsionkowy a migrena u dzieci
Mierzwiński J., Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak H., Korbal P., Muller M., Piziewicz A., Wesołowska M., Masztalerz A.
praca oryginalna
541-546
Bakteriologiczna ocena płynu z ucha środkowego w przebiegu o.m.s. u dzieci
Wężyk M.T., Malafiej E., Makowski A., Woch G.
praca oryginalna
547-550
Badanie cytologiczne wymazów z nosa u chorych na mukowiscydozę
Makowska W., Kapiszewska-Dzedzej D.
praca oryginalna
551-556
Ocena bakteriologiczna zapaleń ucha zewnętrznego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Kuczkowski J., Samet A., Brzoznowski W.
praca oryginalna
557-560
Rehabilitacja łagodnego, napadowego położeniowego zawrotu głowy (ł.n.p.z.g.) w doświadczeniu kliniki wrocławskiej
Pośpiech L.
praca oryginalna
561-565
Wrodzona wiotkość krtani u dzieci
Grzegorowski M., Pucher B.
praca oryginalna
567-572
Przydatność analizy uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworów krtani w ocenie przebiegu raka krtani
Jarmuż M., Szyfter K., Grenman R., Golusiński W., Szyfter W.
praca oryginalna
573-578
Czynnościowe zaburzenia słuchu u dzieci
Topolska M.
foniatria i audiologia
578-590
Przypadek długotrwale zalegającego ciała obcego w przełyku
Bartoszewicz R.
kazuistyka
579-581
Przypadek nerwiakomięsaka (neurosarcoma) szczęki
Osuch-Wójcikiewicz E., Balcerzak J., Bruzgielewicz A., Chęciński P.
kazuistyka
583-586
Kostniak zatoki szczękowej
Narożny W., Skorek A., Stankiewicz C.
kazuistyka
591-593
Olbrzymi kostniak zatok przynosowych penetrujący do przedniego dołu czaszkowego
Czecior E., Hendryk S., Namysłowski G., Mrówka R., Misiołek M.
kazuistyka
595-598
Przypadek złośliwego nerwiaka osłonkowego zlokalizowanego w przestrzeni przygardłowej u 29-letniej kobiety
Modrzejewski M., Steczko A., Wierzchowski W., Składzień J.
kazuistyka
599-602
Guz potworniakowy (teratoma) ucha środkowego i gardła u niemowlęcia
Jordan J., Piotrowski S.M., Sova J., Zalewska-Rzeźniczak I.
kazuistyka
603-605
Przypadek ciała obcego oczodołu usuniętego metodą orbitotomii bocznej wg Kronleina-Reesego-Berke'a
Gierek T., Markowski J., Paluch J., Koraszewska-Matuszewska B.
kazuistyka
607-610
Retencja zębów w szczęce
Skorek A., Narożny W., Stankiewicz C.
kazuistyka
611-613
O początkach otolaryngologii polskiej w 150 rocznicę urodzin Teodora Herynga i 100 rocznicę powołania pierwszego oddziału laryngologicznego w Warszawie
Jankowski P., Horoch A., Marczewski K.
praca historyczna
615-618
Zmagania ze zniekształconą przegrodą nosa w XIX w.
Kierzek A.
praca historyczna
619-622
Szkolenia lekarzy polskich w rynolaryngologicznych XIX-wiecznych ośrodkach Wiednia
Kierzek A.
praca historyczna
623-625
Badania nad lokalizacją zmian patologicznych w uchu środkowym, jej wpływem na słuch i wybór metod operacyjnych
Durko M.
sprawozdanie
627
Sprawozdanie z III Kongresu Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego, Paryż, 3-11 czerwca 2000 r.
Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E., Ścierski W.
sprawozdanie
629-630
W.G. Hoseman, R.K. Weber, R.E. Keerl, V.J. Lund, W. Draf - Minimally invasive endonasal sinus surgery. Principles, Techniques, Results, Complications, Revision Surgery
Pruszewicz A., Golusiński W.
omówienie wydawnictw
631
L.E. Worrall, C.M. Frattali: Neurogenic Communication Disorders. A functional Approach
Pruszewicz A., Król M.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..