nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 6
Następny
645-647
45-lecie "przygody z medycyną" prof. zw. dr. hab. med. Jana Bożydara Latkowskiego
Gryczyński M.
649-651
Zarys historii Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989-2000
Gryczyński M.
653-657
Teorie próbujące wyjaśnić znaczenie zatok przynosowych
Latkowski B.
praca oryginalna
659-662
Uwagi dotyczące dydaktyki na podstawie własnych doświadczeń
Latkowski B.
praca oryginalna
663-667
Występowanie przetok gardłowo-skórnych po laryngektomii w zależności od sposobu zakładania drenu do odżywiania
Latkowski B., Gryczyński M., Morawiec-Bajda A., Pietruszewska W., Pajor A.
praca oryginalna
669-674
Ocena ekspresji cząsteczki adhezyjnej CD44, produktu genu nm23 i intensywności angiogenezy u chorych z rakiem krtani
Gryczyński M., Papierz W., Niewiadomska H., Kobos J., Pietruszewska W.
praca oryginalna
675-679
Ekspresja wybranych wskaźników apoptozy, proliferacji i przerzutowości w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani
Gryczyński M., Niewiadomska H., Kobos J., Pietruszewska W.
praca oryginalna
681-684
Audiobaza - komputerowy system katalogowania i analizy danych audiometrycznych w praktyce klinicznej i ambulatoryjnej
Gryczyński M., Durko M.
praca oryginalna
685-689
Sprawność czynności odruchowej układu równowagi u osób starszych na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (m.p.p.w.)
Morawiec-Bajda A., Gryczyński M.
praca oryginalna
691-696
Ocena czuciowo-nerwowego niedosłuchu za pomocą późnej odpowiedzi miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych
Morawiec-Bajda A., Gryczyński M.
praca oryginalna
697-701
Rehabilitacja głosu przy użyciu protezy głosowej po wykonanej laryngektomii
Kramp B., Boehm F., Fischer A.L.
praca oryginalna
703-708
Chondroscarcoma krtani - uwzględnienie budowy ultrastrukturalnej
Lippert B.M., Rehberg E., Claassen H., Werner J.A.
praca oryginalna
709-715
Manometryczna ocena zaburzeń fazy ustnej i gardłowej aktu połykania u chorych po operacjach częściowego usunięcia krtani z powodu raka o lokalizacji nadgłośniowej
Stręk P., Lorens K., Reroń E., Modrzejewski M., Składzień J., Szybist N., Belowska J., Kitliński Z.
praca oryginalna
717-722
Przydatność analizy niestabilności chromosomowej do wyboru metody terapii raka krtani
Dąbrowski P.
praca oryginalna
723-727
Rozwój drugich pierwotnych nowotworów złośliwych u chorych leczonych na raka krtani w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1981-1999
Kulczyński B., Kędzia D.
praca oryginalna
729-732
Ekspresja antygenu p53 w raku krtani
Klatka J., Skomra D., Roliński J., Gieroba R., Horoch A.
praca oryginalna
733-735
Przypadek nerwiaka okolicy podjęzykowej
Szmeja Z., Nowak K., Gładysz J.
praca oryginalna
737-743
Wartość badania ultrasonograficznego z użyciem głowicy endoskopowej w guzach języka
Mielcarek-Kuchta D.
praca oryginalna
745-749
Badanie emisji otoakustycznej u żołnierzy przed strzelaniem i po strzelaniu
Konopka W., Pietkiewicz P., Zalewski P.
praca oryginalna
751-761
Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce wrodzonych torbieli bocznych i środkowych szyi
Nowak K.
praca oryginalna
763-767
Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego - diagnostyka otolaryngologiczna i radiologiczna
Gierek T., Kluczewska E., Pilch J., Zygan Ł.
foniatria i audiologia
769-774
Ocena funkcji ślimaka za pomocą otoemisji akustycznej u dzieci leczonych cytostatykami w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
Namysłowski G., Trybalska G., Morawski K., Ścierski W., Urbaniec P., Sońta-Jakimczyk D., Janik-Moszant A.
foniatria i audiologia
775-781
Wystrzał samochodowej poduszki powietrznej jako przyczyna urazu akustycznego
Stankiewicz C., Przewoźny T., Kozłowski J.
foniatria i audiologia
783-785
Leopold Schroetter von Kristelli a polscy laryngolodzy
Kierzek A.
praca historyczna
787-788
Sprawozdanie z 63 Kongresu Czeskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - Ołomuniec 7-9.VI.2000 rok
Narożny W., Przewoźny T.
sprawozdanie
789-790
Podręcznik medycyny hiperbarycznej - K.K. Jain, MD
Narożny W.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2000; vol. 54, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..