nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 1
Następny
5-12
Wideorentgenokinematograficzna ocena zaburzeń fazy gardłowej aktu połykania u chorych po operacjach częściowego usunięcia krtani z powodu raka o lokalizacji nadgłośniowej
Stręk P., Urbanik A., Reroń E., Modrzejewski M., Składzień J., Belowska J., Kitliński Z., Grotyńska M., Chrzan R.
praca oryginalna
13-18
Analiza niestabilności chromosomowej pod kątem oceny ryzyka genetycznego wystąpienia raka krtani
Dąbrowski P., Szyfter K.
praca oryginalna
19-22
Ocena leczenia rhabdomyosarcoma głowy i szyi w Instytucie Pediatrii w Poznaniu w latach 1973-1997
Grzegorowski M., Kołecki P., Ryglewicz M., Nowak T.
praca oryginalna
23-28
Poszerzona droga przezbłędnikowa w leczeniu guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Niemczyk K., Czernicki Z., Podogrodzki P., Andrychowski J., Bruzgielewicz A.
praca oryginalna
29-33
Wykrywanie obecności wirusa brodawczaka ludzkiego HPV 16 i 18 w raku krtani z zastosowaniem metody PCR
Morshed K., Stenzel A., Szymański M., Różyńska K., Siwiec H., Gołąbek W., Wojcierowski J.
praca oryginalna
35-41
Węzły chłonne przedkrtaniowe (delfickie) u chorych na raka krtani
Gawlak-Prycka A.
praca oryginalna
43-45
Skuteczność sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu przerzutów do regionalnych wezłów chłonnych
Dobroś W., Izworski A., Gil K., Lech T.
praca oryginalna
47-51
Late sequelae of percutaneous tracheotomy compared to epithelized tracheostomy
Dommerich S., Graumueller S., Kramp B.
praca oryginalna
53-56
Białko P53 w raku krtani. Brak znaczenia prognostycznego
Woińska-Rojecka T., Chodynicki S., Chyczewski L., Pogumirski J.
praca oryginalna
57-60
Hiperbaria tlenowa jako metoda leczenia zmian popromiennych gardła i krtani
Narożny W., Sićko Z., Przewoźny T., Pęgiel-Sićko E., Stankiewicz C., Skorek A.
praca oryginalna
61-63
Ocena generacji anionorodnika ponadtlenkowego oraz antyksydacyjnej aktywności enzymatycznej we krwi obwodowej chorych z rakiem krtani (doniesienie wstępne)
Olszewski J., Zalewski P., Kędziora J., Błaszczyk J., Olszewska-Ziąber A., Fijałkowski P.
praca oryginalna
65-67
Ocena witaminowego i immunogennego statusu u chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych
Aleszczyk J., Mielańjin W., Chomicz T., Gurynowicz W., Osakowicz I., Suszko L., Gorensztejn B., Diurdz T.
praca oryginalna
69-73
Klasyfikacja Ljublańska stanów przedrakowych krtani
Golusinski W., Kaczmarek J.P., Kaczmarek J., Biczysko W., Kędzia D.
praca oryginalna
75-78
Wyniki lecznia chorych na raka gruczołowato-torbielowatego w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu w latach 1958-1999
Szmeja Z., Kulczyński B., Kopeć T., Karlik M.
praca oryginalna
79-84
Próba identyfikacji najczęstszych mutacji genowych odpowiedzialnych za głuchotę izolowaną u pacjentów niesłyszących zaopatrzonych w implant ślimakowy
Szyfter W., Pruszewicz A., Zenner H.P., Pfister M., Szyfter K., Blin N., Wróbel M., Łączkowska J., Gawlak A., Kupka S., Sekula A.
praca oryginalna
85-90
Monitorowanie neurofizjologicznych modalności w trakcie zabiegow operacyjnych guzóow kąta mostowo-móżdżkowego. Doświadczenia własne
Kwiek S.J., Bażowski P., Luszawski J., Namysłowski G., Morawski K., Lisowska G., Wolwender A.
foniatria i audiologia
91-93
W sprawie obiektywnych szumów usznych o charakterze mioklonii podniebiennych
Nowak K., Szyfter W.
foniatria i audiologia
95-97
Przypadek raka języka u 25-letniego pacjenta poddanego leczeniu immunosupresyjnemu z powodu niewydolności nerek
Bilińska-Pietraszek E., Namysłowski G., Mrówka-Kata K., Ścierski W., Anioł-Borkowska M.
kazuistyka
99-102
Leczenie raka tarczycy naciekającego drogę oddechowo-pokarmową
Bętkowski A., Pogorzelski A., Cyran-Rymarz A.
kazuistyka
103-104
Przypadek promienicy języka
Mazurek B., Wira E.
kazuistyka
105-106
Choroba kociego pazura u 17-letniej pacjentki - opis przypadku
Fuchs M., Kondracka E.
kazuistyka
107-109
Próby leczenia zniekształconej przegrody nosa w XIX w. narzędziami napędzanymi "elektromotorem"
Kierzek A.
historyczna
111-113
Analiza wyników leczenia wrodzonych przetok i torbieli szyi i okolicy przedmałżowinowej oraz towarzyszących anomalii rozwojowych
Drewienkiewicz E.
streszczenie pracy doktorskiej
115
Sprawozdanie z Konferencji "Polipowatość nosa", Siena 5-7.10.2000 r.
Mrówka-Kata K., Bilińska-Pietraszek B., Ścierski W.
sprawozdanie
117-118
Recenzja książki pt. "Boczna ściana jamy nosa" red. A.Krzeski i E.Tomaszewska
Mozolewski E.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..