nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 2
Następny
127-134
Intraoperative sentinel node biopsy in patients with quamous cell carcinomas of the head and neck - experiences using a well-type NaI detector for gamma ray spectroscopy
Duenne A.A., Jungclas H., Werner J.A.
praca oryginalna
135-137
20 lat wspólnych badań nad rakiem krtani zespołów klinik krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej i lubelskiej
Semczuk B., Olszewski E., Szmeja Z., Janczewski G.
praca oryginalna
139-142
Własne doświadczenia w zastosowaniu materiałów tkankowych do rekonstrukcji krtani po laryngektomiach częściowych
Maj P., Ziętek E., Jaworowska E., Paśnikowski T., Wasilewska M.
praca oryginalna
143-148
Zastosowanie endoskopowej mikrochirurgii wewnątrznosowej w leczeniu płynotoku nosowego
Krzeski A., Held-Ziółkowska M., Jędrusik A., Kapiszewska-Dzedzej D., Galewicz-Zielińska A.
praca oryginalna
149-152
Pierwotne nowotwory złośliwe przegrody nosa w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Gdańsku
Skorek A., Narożny W., Stankiewicz C.
praca oryginalna
153-159
Ocena mechanizmów wyrównawczych w przebiegu fazy gardłowej usprawniających akt połykania po laryngektomiach częściowych nadpierścieniowych za pomocą komputerowej analizy topokinetycznej obrazów rentgenokinematograficznych
Sulikowski M.
praca oryginalna
161-167
Charakterystyka zależności szarości zintegrowanej jądra komórkowego od innych parametrów kariometrycznych w stanach przedrakowych i raku krtani
Namysłowski G., Ścierski W., Nożyński J.
praca oryginalna
169-173
Psychologiczne aspekty leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi
Kuśnierkiewicz M., Wierzbicka M., Wójtowicz J.G.
praca oryginalna
175-178
Stężenie IgE u pacjentów z mukowiscydozą
Białek S., Krzeski A., Baltaziuk H., Kapiszewska D., Białek K., Bagieńska A., Pachecka J.
praca oryginalna
179-183
Ocena słuchu u dzieci z guzami litymi w trakcie chemioterapii
Gryczyńska D., Rychwalska M., Pękacka K., Krawczyński M., Bodalski J.
foniatria i audiologia
185-189
Hiperlipoproteinemie w zaburzeniach funkcji ucha wewnętrznego
Doroszewska G., Kaźmierczak H., Pawlak-Osińska K., Wójcik T.
foniatria i audiologia
191-194
Badania anatomiczne kości skroniowej z użyciem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości, endoskopii i mikroskopii
Borucki Ł., Szyfter W.
foniatria i audiologia
195-197
Guzy przewodu słuchowego zewnętrznego. Opis przypadków
Konopka W., Zalewski P., Pietkiewicz P.
kazuistyka
199-201
Rzadki przypadek chłoniaka złośliwego jamy nosowej i zatok przynosowych
Teresińska E., Szpiech A., Margański J., Kowalczyk J.
kazuistyka
203-206
Rzadki przypadek oblaka krtani
Szmeja Z., Wierzbicka M., Szyfter W., Woźniak A.
kazuistyka
207-210
Przypadek gruczolaka ucha środkowego
Namysłowski G., Ścierski W., Lange D.
kazuistyka
211-214
Kłębczak przestrzeni przygardłowej o nietypowym przebiegu klinicznym
Sierszeń W., Gąsecki D., Narożny W., Stankiewicz C.
kazuistyka
215-216
Przypadek czerniaka złośliwego ślinianki przyusznej
Kolebacz B., Pawełczyk M., Stryjewska-Makuch G., Krzoska M.
kazuistyka
217-221
Zastosowanie chlorowodorku benzydaminy - Tantum Verde - w otolaryngologii
Szmeja Z.
poglądowa
223-224
Sprawozdanie z XXIII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTORLChGiSz w dniach 26-28.10.2000 r.
Gryczńyska D., Powajbo K.
sprawozdanie
225-226
Sprawozdanie z XXVII Ogólnoamerykańskiego Kongresu Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Lima 8-11.11.2000 r.
Krzeska-Malinowska I., Krzeski A.
sprawozdanie
227-229
Sprawozdanie naukowe z Międzynarodowego Kongresu "2000 International and 6th National Head and Neck Cancer Congress" w Szhanghaju 9-13.06.2000 r.
Kulczyński B., Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A.
sprawozdanie
231-232
Podsumowanie tematu XXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi pt. "Aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne w otolaryngologii". Kraków, 13-16.09.2000 r.
Składzień J.
sprawozdanie
233
Starek I., Cerny L., Simpson R.W.H.: Choroby slinncyh zlaz - choroby ślinianek. Avicenum, Grada Publishing, Praha 2000
Pietruski J.
omówienie wydawnictw
235-236
Romo T. III, Millman A.L.: Aesthetic facial plastic surgery. A multidisciplinary approach. Thieme, New York, Stuttgart, 2000
Pruszewicz A., Golusiński W.
omówienie wydawnictw
237-238
Siedleska H.: Program wczesnej wykrywalności zespołu Ushera podstawą postępowania rewalidacyjnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2000 r.
Zaleski T.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..