nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 3
Następny
247-253
Własne doświadczenia stosowania laryngektomii nadpierścieniowej z rekonstrukcją typu CHP i CHEP w leczeniu raka krtani
Ziętek E., Sieczka J., Jaworowska E., Matyja G., Rynio E., Kawczyński M., Wasilewska M.
praca oryginalna
255-257
Chordektomia laserowa w stanach przedrakowych krtani
Szmeja Z., Wójtowicz J.G., Leszczyńska M., Mielcarek-Kuchta D.
praca oryginalna
259-261
Zagadnienie przerzutów do węzłów chłonnych szyi w raku fałdów głosowych
Sieczka J., Ziętek E.
praca oryginalna
263-266
Wirusy brodawczaków ludzkich (HPV) w raku krtani
Makowska W., Malejczyk M., Kapiszewska D., Nyckowska J., Wójcikiewicz E., Wróblewska B.
praca oryginalna
267-272
Rola wirusa Epsteina-Barr (EBV) w karcinogenezie u chorych na raka migdałka podniebiennego
Kruk-Zagajewska A., Szkaradkiewicz A., Wierzbicka M., Jopek A., Woźniak A.
praca oryginalna
273-278
Kraniotomia oczodołowo-jarzmowa w leczeniu olbrzymiego guza penetrującego z masywu szczękowo-sitowego do przedniego dołu czaszki
Czecior E., Hendryk S., Namysłowski G., Mrówka R., Misołek M.
praca oryginalna
279-286
Badanie popłuczyn nosowych oraz badanie rynomanometryczne i badanie rynologiczne w diagnostyce zawodowych alergoz układu oddechowego
Kowalska S., Krakowiak A., Sułkowski W., Ruta U., Gruchała J.
praca oryginalna
287-292
Jakość życia u chorych z nowotworami głowy i szyi - wstęp do randomizowanych badań opartych na standaryzowanych kwestionariuszach EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35 i Kwestionariuszu Kilońskim
Wierzbicka M., Kuśnierkiewicz M., Wójtowicz J.G., Maune S., Szyfter W.
praca oryginalna
293-298
Zatokopochodne powikłania wewnątrzczaszkowe w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu w latach 1964-1999
Szmeja Z., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W., Kulczyński B., Piątkowski K.
praca oryginalna
299-302
Antibiotic sensitivity of bacteria isolated in 1998 and 1999 from patients with infections of upper airways residing in Western Pomerania
Giedrys-Kalemba S., Kaczmarek A., Bilska I., Jezierska J., Lisowska B., Michałek-Aniko D., Ruszel B., Stelmaska-Dworak E., Jursa J.
praca oryginalna
303-305
Próba oceny roli IL-5 w patogenezie polipów nosa - doniesienie wstępne
Południewska B., Rogowski M., Soroczyńska J.
praca oryginalna
307-311
Kochleogram i projekcja ślimakowa jako sposoby oceny skuteczności chirurgicznej implantacji ucha wewnętrznego
Szyfter W., Pruszewicz A., Kopeć T., Szymiec E., Kawczyński M., Karlik M.
foniatria i audiologia
313-315
Rodzinne występowanie niedosłuchu odbiorczego związanego z leczeniem streptomycyną
Niedzielska G., Kątska E.
foniatria i audiologia
317-322
Immunogenetyczne uwarunkowania w głuchocie odbiorczej (SNHL) w świetle wyników badań własnych
Kędzierska A., Flasza J., Turowski G., Reroń E.
foniatria i audiologia
323-326
Przypadek choroby Wegenera z lokalizacja w obrębie nosa, ucha i krtani
Wojciechowski I., Piotrowski S., Zaniewska-Kulesza I., Komorowska E.
kazuistyka
327-329
Martwicza metaplazja ślinianki podżuchwowej. Opis przypadku
Skorek A., Stankiewicz C., Żółtowska A., Poławska K.
kazuistyka
331-334
Chrzestniaki krtani - przegląd literatury i opis trzech przypadków
Bielecki I., Gierek T., Smółka W.
kazuistyka
335-337
Przypadki gruczolaka wielopostaciowego o nietypowej lokalizacji
Soboczyński R., Wojnowski W.
kazuistyka
339-341
Wielcy badacze anatomii ucha
Krzeska-Malinowska I., Held-Ziółkowska M.
poglądowa
343-344
Ocena wyników operacyjnego leczenia otosklerozy rożnymi metodami w Katedrze i i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1972-1992
Krzywdzińska M.
streszczenie pracy doktorskiej
345-346
Międzynarodowe Sympozjum na temat Przerzutów w Nowotworach Głowy i Szyi. Postępy w badaniach Podstawowych i Klinicznych. Marburg, Niemcy, 25-27 stycznia 2001 r.
Szyfter K.
sprawozdanie
347
Steiner W., Ambrosch P.: Endoscopic laser surgery of the upper aerodigestive tract. Thieme NY, Stuttgart 2000
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
349
Langmore S.E.: Endoscopic evaluation and treatment of swallowing disorders. Thieme N. York, Stuttgart 2001
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
351
Keller G.S., Lacombe V.G., Lee P.K., Watson J.P.: Lasers in aesthetic surgery. Thieme N. York, Stuttgart 2001
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
353
Wigand M.E.: Restitutional surgery of the ear and temporal bone. Thieme, Stuttgart-Nowy Jork, 2000
Pruszewicz A., Karlik M.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..