nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 4
Następny
359-362
Postępowanie chirurgiczne (rozdzielenie krtani i tchawicy) w przewlekłej aspiracji po operacjach onkologicznych gardła i krtani
Ziętek E., Jaworowska E., Matyja G., Kawczyński M., Wasilewska M.
praca oryginalna
363-368
Uwulopalatoplastyka z użyciem lasera CO2 (LAUP) w leczeniu chrapania i zespołu obturacyjnych bezdechów sennych
Namysłowski G., Ścierski W.
praca oryginalna
369-376
Obiektywna ocena wpływu rekonstrukcji nasady języka na zaburzenia aktu połykania
Stręk P., Modrzejewski M., Reroń E., Składzień J., Belowska J., Szybist N., Kitliński Z.
praca oryginalna
377-382
Rak jamy ustnej i części ustnej gardła w materiale Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1980-1999
Kruk-Zagajewska A., Szmeja Z., Piątkowski K., Pazdrowski J., Karlik M.
praca oryginalna
383-388
Analiza obrazów tomografii komputerowej zatok przynosowych u chorych z mukowiscydozą
Kapiszewska-Dzedzej D., Krzeski A., Held-Ziółkowska M., Jędrusik A.
praca oryginalna
389-393
Implantacja wszczepu ślimakowego z dojścia przez środkowy dół czaszki
Szyfter W., Colletti V., Pruszewicz A., Kopeć T., Szymiec E., Kawczyński M., Karlik M.
praca oryginalna
395-398
Wirusy brodawczaków ludzkich (HPV) u chorych na leukoplakię krtani
Makowska W., Bogacka-Zatorska E., Rogoziński T.
praca oryginalna
399-403
Perlaki wrodzone ucha środkowego u dzieci - obserwacje własne
Mierzwiński J., Piziewicz A., Polak M.
foniatria i audiologia
405-407
Przyczynek do etiologii wysiękowego zapalenia ucha środkowego
Wierzbicka M., Szyfter W., Ławniczak M., Kamiński B.
foniatria i audiologia
409-410
Jąkanie u osób w podeszłym wieku
Kielska E.
foniatria i audiologia
411-416
Badanie otoemisji akustycznych u chorych z szumami usznymi
Waśniewska E., Szymiec E., Świdzinski P., Gibasiewicz R., Szyfter W.
foniatria i audiologia
417-420
Usznopochodny ropień móżdżku o skrytym przebiegu klinicznym
Szmeja Z., Kulczyński B., Pabiszczak M.
kazuistyka
421-423
Czerniak błony śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych
Gołąbek W., Siwiec H., Klatka J., Morshed K.
kazuistyka
425-427
Przypadek raka gruczolowato-torbielowatego przewodu słuchowego zewnętrznego u 31-letniej kobiety
Soboczyński R., Wojnowski W.
kazuistyka
429-431
Cechy osobowości u dzieci z powtarzającymi się urazami nosa
Niedzielski A., Niedzielska G., Kusa W., Broda T.
kazuistyka
433-436
Historia pewnego wynalazku - rzecz o rehabilitacji głuchot
Latkowski B.
kazuistyka
437-441
Maska laryngologiczna choroby refluksowej przełyku
Romanowski M., Konopka W., Grzegorczyk K., Chojnacki J.
kazuistyka
443-455
Przypadek rozległego raka wargi dolnej leczonego operacyjnie
Wróbel M., Zasucha W., Banaś-Samson R., Ożóg J., Glinianowicz I., Gnacik-Stawarczyk E.
kazuistyka
447-448
Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych, lizosomalnych i poziomu produktów peroksydacji lipidów a standardowe wykładniki stanu zapalnego w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych przed i po operacji
Burduk P.
streszczenie pracy doktorskiej
449
Tippett D.C.: Tracheostomy and ventilator dependency. Management of breathing, speaking and swollowing. Thieme New York, Stuttgart 2000
Leszczyńska M., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
451-452
Sprawozdanie z seminarium "Olomoucke Otolaryngologicke Odpoledne" i X kursu chirurgii ucha środkowego i kości skroniowej, Ołomuniec, 25-27. 04. 2001 r.
Narożny W., Skorek A.
sprawozdanie
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..