nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 5
Następny
463-464
Sprawozdanie z uroczystego posiedzenia z okazji 50-lecie pracy zawodowej Prof. dr. hab. dr. h.c. A. Pruszewicza
Obrębowski A.
artykuł redakcyjny
465-467
Wkład Prof. dr. hab. dr. h. c. Antoniego Pruszewicza do rozwoju polskiej i europejskiej foniatrii i audiologii
Obrębowski A.
artykuł redakcyjny
469
Reminiscencje na kanwie wieloletniej współpracy w redagowaniu czasopisma Otolaryngologia Polska
Szmeja Z.
artykuł redakcyjny
471-476
Paklitaksel (Taxol) w chemioterapii nowotworów głowy i szyi - kolejna propozycja czy przełom?
Górecka K.M., Golusinski W., Gawęcki W., Szyfter K.
praca oryginalna
477-482
Poziomy estradiolu, progesteronu i globuliny wiążącej kortyzol (CBG) u chorych na raka krtani
Kruk-Zagajewska A., Piątkowski K., Wójtowicz J.G., Kozak W.
praca oryginalna
483-487
Zespół Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu - najczęściej spotykana forma zaburzeń czynności oddechowej okresu snu
Balcerzak J.
praca oryginalna
489-496
Ocena skuteczności terapeutycznej aksetylu cefuroksymu w 4-dniowej, skróconej antybiotykoterapii empirycznej u chorych z bakteryjnymi zakażeniami górnych dróg oddechowych i ucha środkowego
Olszewski J., Kuśmierczyk K.
praca oryginalna
497-500
Wolny płat skóry przedramienia z mikrozespoleniem naczyń do rekonstrukcji jamy ustnej
Kłos A., Gołąbek W., Olszański W., Siwiec H.
praca oryginalna
501-506
Wyniki leczenia operacyjnego małych wad rozwojowych ucha środkowego
Makowski A., Makowska-Piontek A.
praca oryginalna
507-513
Obiektywna ocena wpływu resekcji kości gnykowej na zaburzenia aktu połykania
Stręk P., Modrzejewski M., Reroń E., Składzień J., Belowska J., Kitliński Z., Szybist N.
praca oryginalna
515-520
Stenosis of the larynx and trachea: diagnostics and treatment
Ziętek E., Matyja G., Kawczyński M.
praca oryginalna
521-525
Stapedotomia w leczeniu otosklerozy wieku dziecięcego
Namysłowski G., Ścierski W., Mrówka-Kata K., Bilińska-Pietraszek E.
praca oryginalna
527-531
Procedura postępowania w urazach nosa u dzieci
Chmielik M., Betlejewski S.
praca oryginalna
533-538
Epidemiologia nerwiaków nerwu VIII w Polsce
Szyfter W., Kopeć T.
praca oryginalna
539-544
Czy głębokość wprowadzenia elektrod ma wpływ na postępy w rehabilitacji mowy u osób z wielokanałowym wszczepem ślimakowym?
Szyfter W., Pruszewicz A., Kawczyński M., Karlik M., Szymiec E., Magierska-Krzysztoń M., Nowak K.
praca oryginalna
545-550
Weryfikacja histopatologiczna wskazań klinicznych do turbinoplastyki dolnej
Schmidt J., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska-Ziąber A., Młoczkowski D., Pietkiewicz P.
praca oryginalna
551-554
Porównanie zachowania się poziomu adduktów kancerogen: DNA w rakach jamy ustnej, gardła i krtani
Pabiszczak M., Banaszewski J., Szmeja Z., Szyfter K., Szyfter W.
praca oryginalna
557-558
Skuteczność operacyjnego leczenia chorych na raka krtani w zależności od obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
Tomik J.
streszczenie pracy doktorskiej
559
Sprawozdanie z II Światowego Kongresu Otolaryngologicznego Alergii, Endoskopii i Chirurgii Laserowej oraz XI Panhellenicznego Kongresu Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Ateny, 20-23 czerwca 2001 r.
Namysłowski G., Ścierski W.
sprawozdanie
561
Sprawozdanie z IX Światowego Kongresu Medycyny Fotodynamicznej, 5-9 czerwca 2001, Vancouver, Kanada
Misiołek M.
sprawozdanie
563
Bennet J.D.C., Redington Young J.: Offbeat Otolaryngology. Dziwactwa otolaryngologii. Thieme New York, Stuttgart 2001
Leszczyńska M., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
565
Gelfand S.A.: Essentials of audiology. Podstawy audiologii. II wyd. Thieme New York, Stuttgart 2001
Leszczyńska M., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..