nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 6
Następny
575-579
Genetyczna determinacja węchu
Nowak J., Januszkiewicz-Lewandowska D.
na zamówienie
581-586
Wpływ lasera Erbium-Yag na czynność ucha wewnętrznego
Szyfter W., Mielcarek-Kuchta D., Dąbrowski P., Bołuć W.
praca oryginalna
587-592
Badania manometryczne fazy ustnej i gardłowej aktu połykania
Stręk P., Lorens K., Modrzejewski M., Składzień J., Szybist N., Belowska J., Kitliński Z.
praca oryginalna
593-597
Powikłania trzech metod stapedektomii
Gołąbek W., Szymański M., Siwiec H., Kłos A.
praca oryginalna
599-603
Badania kliniczne i immunohistoenzymatyczne u chorych z naczynioruchowym i całorocznym alergicznym nieżytem nosa
Olszewski J., Zalewski P., Zieliński K., Schmidt J., Koktysz R., Olszewska-Ziąber A., Kopczyński J.
praca oryginalna
605-615
Problemy połykania po laryngektomiach częściowych nadgłośniowych i nadpierścieniowych
Sulikowski M.
praca oryginalna
617-621
Leczenie przetok błędnikowych w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Durko T., Durko M.
praca oryginalna
623-626
Transtympanalne podawanie gentamycyny w chorobie Meniere'a
Krzeska-Malinowska I., Piechała K., Held-Ziółkowska M., Niemczyk K., Kowalska M.
praca oryginalna
627-634
Zastosowanie ankiety EORTC QLQ C-30 oraz EORTC QLQ H&N35 w określaniu jakości życia przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego u chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową w obrębie głowy i szyi
Wójtowicz J.G., Wierzbicka M., Szyfter W.
praca oryginalna
635-639
Rola wartowniczych węzłów chłonnych w leczeniu nowotworów głowy i szyi
Manasterski J., Szyfter W.
praca oryginalna
641-647
Mikrośrodowisko raka krtani - mechanizmy miejscowe wpływające na ucieczkę nowotworu spod nadzoru immunologicznego
Dworacki G., Rzeszewska E., Mizera-Nyczak E., Kruk-Zagajewska A., Żeromski J.
praca oryginalna
649-652
Aktualne problemy protezowania niedosłuchów przewodzeniowych aparatami zaktowiczonymi w kości skroniowej (BAHA) w Polsce
Rydzewski B., Pruszewicz A.
foniatria i audiologia
653-655
Rzadki przypadek pierwotnego mnogiego nowotworu złośliwego krtani: raka płaskonabłonkowego i włokniako-mięsaka
Namysłowski G., Kardasz-Ziomek M., Ziółkowski A.
kazuistyka
657-660
Rak gardła dolnego u 24-letniej kobiety
Stankiewicz Cz., Przewoźny T., Ożdziński M.
kazuistyka
661-665
Podwójny rak gruczołowato-torbielowaty i płaskonabłonkowy części krtaniowej gardła i krtani. Przyczynek do problematyki wieloskładnikowych nowotworów złośliwych
Jordan J., Pikiel L., Piotrowski S.M.
kazuistyka
667-669
Gruczolak z komórek mioepitelialnych podniebienia
Składzień J., Zagólski O., Dubiel-Bigaj M.
kazuistyka
671-672
Choroby krtani i zaburzenia głosu u nauczycieli w wieku okołoemerytalnym badanych w procedurze orzekania o chorobie zawodowej
Domeracka-Kołodziej A.
streszczenie pracy doktorskiej
673-674
XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Kraków 13-16 września 2000 roku
Olszewski E., Stręk P.
sprawozdanie
675-676
Prof. dr med. dr h.c. Adolf Miehlke (1917-2001)
Pietruski J.
wspomnienie pośmiertne
677-679
Protokół obrad Walnego Zebrania Delegatów na XXXIX Zjazd PTORL w Krakowie, które odbyło się w piątek 15 września 2000 roku
Popielski W., Zajdel K.
681-682
Podsumowanie tematu "Operacje częściowe w raku krtani"
Gierek T.
683-684
Podsumowanie tematu "Fizjologia i patologia ucha wewnętrznego"
Szyfter W.
685-686
Podsumowanie sesji plakatowych
Gryczyński M.
687-688
Propozycja uchwał i wniosków Zjazdu Delegatów PTORL w 2000 r. - c.d. z Krakowa 13-16.09.2000
Samoliński B.
Poprzedni
2001; vol. 55, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..