nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 2
Następny
141-145
Uwagi do mechanizmu percepcji węchowej
Obrębowski A.
na zamówienie
147-153
Szczepionki genetyczne w terapii czerniaka złośliwego
Wysocki P.J., Karczewska A., Mackiewicz A.
na zamówienie
155-159
Porównanie laryngektomii frontolateralnej klasycznej i poszerzonej w zakresie funkcji oddechowej krtani
Matyja G., Ziętek E., Kawczyński M., Posio V.
praca oryginalna
161-163
Ocena parametrów wentylacyjnych na podstawie krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej
Misiołek M., Ziora D., Namysłowski G., Rauer R., Czecior E., Orecka B.
praca oryginalna
165-167
Tracheopatia osteochondroplastyczna
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A., Jednoróg-Kasperczak B.
praca oryginalna
169-171
Przyczyny opóźnień w leczeniu raka krtani i gardła dolnego w regionie północno-wschodnim Polski w latach 1986-1999
Rzewnicki I., Łuczaj J., Olszewska E.
praca oryginalna
173-179
Labiryntektomia z zachowaniem przewodu ślimaka i rekonstrukcja bocznej ściany przedsionka - zastosowanie kliniczne
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Krzeska-Malinowska I., Olesiński T., Janczewski G.
praca oryginalna
181-188
Ocena wyników słuchowych u chorych na otosklerozę leczoną operacyjnie rożnymi metodami
Krzywdzińska M., Kukwa A., Siemińska J.
foniatria i audiologia
189-194
Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializa
Gierek T., Markowski J., Kokot F., Paluch J., Więcek A., Klimek D.
foniatria i audiologia
195-198
Częstość współistnienia odbiorczego uszkodzenia słuchu i wysiękowego zapalenia ucha środkowego
Skotnicka B., Topolska M., Hassmann-Poznańska E.
foniatria i audiologia
199-205
Społeczna integracja dzieci z wielokanałowym wszczepem ślimakowym realizowana w ramach powszechnego systemu kształcenia
Magierska-Krzysztoń M., Szyfter W.
foniatria i audiologia
207-211
Wybrane aspekty marketingu w procesie doboru i dystrybucji aparatów słuchowych
Sojkin B., Pruszewicz A., Świdzinska A., Świdzinski P.
foniatria i audiologia
213-216
Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych
Nowak K., Banaszewski J., Dąbrowski P., Szymiec E., Szyfter W.
foniatria i audiologia
217-225
Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzyce insulinozależną
Lisowska G., Namysłowski G., Morawski K., Strojek K.
foniatria i audiologia
227-230
Niepowodzenia, powikłania i sposoby postępowania w operacjach otosklerozy
Gierek T.
foniatria i audiologia
231-234
Porównanie przydatności wodnej i powietrznej próby dwukalorycznej w praktyce otochirurgicznej
Rydzewski B.
foniatria i audiologia
235-237
Esthesioneuroblastoma jamy nosowej i zatok sitowych
Popko E., Popko M., Famulski W.
foniatria i audiologia
239-243
Ocena ultrastruktury błony śluzowej fałdów głosowych u pacjentów z presbyphonią
Kosztyła-Hojna B., Andrzejewska A., Rogowski M., Pepiński W.
foniatria i audiologia
245-247
Rzadki przypadek choroby Madelunga
Magońska-Oleszycka A., Madeyski J.
kazuistyka
249-253
Mięśniakomięsak prążkowany ślinianki przyusznej u 4-letniego dziecka
Poławska K.
kazuistyka
255-257
nosogardła w materiale Oddziału ORL Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A., Gawron G.
kazuistyka
259-262
Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej
Zawiślak J., Polberg K.
kazuistyka
263-267
Feliks Antoni Erbrich (1874-1938) - współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologicznego
Kierzek A.
historyczna
269-271
W sprawie programów specjalizacji w zakresie otorynolaryngologii w świecie
Janczewski G.
komunikat
273-274
Analiza zapaleń zatok przynosowych u pacjentów Oddziału Laryngologicznego Szpitala MSWiA w Olsztynie w latach 1989-1998
Zaniewska-Kulesza I.
streszczenie pracy doktorskiej
275-276
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji "A sound foundation through early amplification". Chicago 8-10. XI. 2001
Obrębowski A.
sprawozdanie
277
Iwankiewicz St.: "A było to tak"
Latkowski B.
omówienie wydawnictw
279-280
Uwagi o podręczniku Ph.D. Harvey'a Dillona "Hearing Aids"
Świdziński P., Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
281
Wspomnienie pośmiertne o dr. Edmundzie Zdanowiczu
Dutkiewicz W.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..