nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 3
Następny
297-301
Zaburzenia słuchu, węchu i smaku u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi
Olszewska E., Chodynicki S., Soroczyńska J.
praca oryginalna
303-306
Porównanie akceptacji stanu pooperacyjnego przez pacjentów po operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani
Dutkiewicz W., Iciek W., Staniewicz W., Jabłońska M.
praca oryginalna
307-311
Czynnik czasu w uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka krtani
Milecki P., Kruk-Zagajewska A., Stryczyńska G.
praca oryginalna
313-318
Obrazy radiologiczne zatok przynosowych u chorych na mukowiscydozę
Babiński D.
praca oryginalna
319-322
Rak migdałka podniebiennego - ocena kliniczna i analiza wynikowa leczenia
Pajor A., Murlewska A., Józefowicz-Korczyńska M.
praca oryginalna
323-326
Wyniki stapedektomii w zespole osteogenesis imperfecta
Gołąbek W., Szymański M., Siwiec H.
praca oryginalna
327-331
Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym
Zagólski O., Składzień J., Carlson E., Modrzejewski M., Stręk P.
praca oryginalna
333-338
Cechy sonomorfologiczne węzłów chłonnych szyjnych o charakterze przerzutowym i odczynowym
Wierzbicka M., Szyfter W., Pazdrowski J., Kaczmarek J.
praca oryginalna
339-344
Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów szyi
Nowak K., Wierzbicka M., Kordylewska M., Szmeja Z.
praca oryginalna
345-352
Wyznaczenie progu słyszenia dla wysokich częstotliwości u młodzieży zamieszkałej na Górnym Śląsku
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Majzel K., Zbrowska-Bielska D.
foniatria i audiologia
353-356
Badanie wpływu krótkiego czasu trwania ciąży i niskiej masy urodzeniowej noworodków na występowanie emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE)
Śmiechura M., Makowski A.
foniatria i audiologia
357-360
Problem szumów usznych u chorych z presbyacusis
Szymiec E., Dąbrowski P., Banaszewski J., Szyfter W.
foniatria i audiologia
361-364
Jednostronne szumy uszne - diagnostyka i leczenie
Kaczmarek J.P., Szymiec E., Dabrowski P., Szyfter W.
foniatria i audiologia
365-368
Współistnienie polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych
Golusiński W., Kaczmarek J., Wróbel M., Bierła J.
kazuistyka
369-371
Promienica ucha środkowego
Składzień J., Trąbka-Zawicki P., Wierzchowski W., Maciejak K.
kazuistyka
373-376
Przypadek obustronnego guza kłębka szyjnego
Dorobisz A.T., Kręcicki T., Ruciński A.
kazuistyka
377-380
Przypadek promienicy migdałka podniebiennego - trudności diagnostyczne
Więch A.D., Lipiński L., Janicki K.
kazuistyka
381-384
Rak gruczolowato-torbielowaty tchawicy - opis przypadku
Maciejewski A., Czarniecka A., Włoch J., Lange D.
kazuistyka
385-387
Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego policzka z dwoma ogniskami zezłośliwienia
Kamiński M., Janicki K.
kazuistyka
387
Robinette M.S., Glattke T.J.: Otoacoustic Emissions. Clinical Applications
Sekula A., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
389
Lista Laureatów Nagrody Naukowej Imienia Profesora Jana Miodońskiego, wyróżnień wręczonych podczas Zjadu PTORL - Kraków 2000
Olszewski E.
komunikat
391-392
Lista kandydatów do przyznania Członkostwa Honorowego PTORL na uroczystościach Kraków 2000
Janczewski G.
komunikat
393-394
Czynniki rokownicze w raku krtani na podstawie analizy kliniczno-patologicznej materiału 344 chorych leczonych chirurgicznie
Mikaszewski B.
streszczenie pracy doktorskiej
395-396
Naciek zewnątrztorebkowy węzłów chłonnych z przerzutami jako czynnik rokowniczy w raku krtani
Zaorski P.
streszczenie pracy doktorskiej
399
Weerd H.: Reconstructive Facial Plastic Surgery
Golusiński W., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..