nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 4
Następny
409-413
A newly discovered function of palatine tonsils in immune defence: the expression of defensins
Weise J.B., Meyer J.E., Helmer H., Wittrock H., Maune S.
na zamówienie
415-419
Zastosowanie uwulopalatofaryngoplastyki oraz uwulopalatoplastyki laserowej w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności oddechowej podczas snu
Balcerzak J., Niemczyk K.
praca oryginalna
421-425
Spontaniczne zmiany drożności nosa, cykl nosowy - klasyfikacje, częstość występowania, znaczenie kliniczne
Gotlib T., Samoliński B., Arcimowicz M.
praca oryginalna
427-431
Zastosowanie dostępu poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach) w chirurgii włókniaka młodzieńczego
Balcerzak J., Krzeski A., Jakubczyk I.
praca oryginalna
433-435
Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani
Trąbka-Zawicki P., Składzień J., Zawiliński J., Wierzchowski W.
praca oryginalna
437-443
Ekspresja markerów proliferacji Ki 67 i PCNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani (morfometryczne oznaczanie indeksu barwliwości jąder - IB)
Woźniak A., Golusiński W., Kaczmarek E., Kaczmarek J., Kaczmarek J.
praca oryginalna
445-450
Stężenie receptorów estrogenowo-progesteroneowych w tkance zdrowej i nowotworowo zmienionej u chorych na raka krtani
Piątkowski K., Kruk-Zagajewska A., Thielemann A., Kopczyński Z.
praca oryginalna
451-457
Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na odruchy przedsionkowo-rdzeniowe u dzieci i młodych osób dorosłych
Gawron W., Pośpiech L., Orendorz-Frączkowska K., Noczyńska A.
foniatria i audiologia
459-466
Występowanie niedosłuchu przewodzeniowego w grupie dzieci 5-9-letnich w populacji wiejskiej - prospektywne badania przesiewowe dzieci zdrowych
Matusiak M., Wierzbicka M., Szyfter W.
foniatria i audiologia
467-474
Ocena słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Porównanie badań subiektywnych i obiektywnych
Topolska M.M., Hassmann-Poznańska E., Sołowiej E.
foniatria i audiologia
475-478
Operacje tympanoplastyczne z zastosowaniem materiału autogennego
Popko E., Chodynicki S.
foniatria i audiologia
479-482
Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy
Olszewska E., Chodynicki S., Łazarczyk B.
foniatria i audiologia
483-487
Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) jamy bębenkowej
Szyfter W., Golusiński W., Leszczyńska M., Kawczyński M., Janicka-Jedyńska M.
kazuistyka
489-491
Wyjątkowo rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Śląska-Kaspera A., Majzel K.
kazuistyka
493-499
Jatrogenne ciała obce ucha środkowego w wyniku postępowania protetycznego
Rydzewski B., Krokowicz A.
kazuistyka
501-507
Nimesulid (Aulin) - selektywny inhibitor COX-2, zastosowanie w otolaryngologii
Arcimowicz M., Samoliński B., Gotlib T., Nyckowska J.
poglądowa
509-513
Jan Miodoński. Z zagadnień nauczania medycyny
515-517
Ocena i analiza hałasu impulsowego oraz badanie jego wpływu na narząd słuchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych
Konopka W.
streszczenie pracy habilitacyjnej
519-520
Porównawcza ocena wyników wybranych parametrów biochemicznych i immunologicznych u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych
Barnaś Sz.
streszczenie pracy doktorskiej
521-523
Badania nad zawartością pierwiastków śladowych u chorych w stanach przedrakowych krtani
Latusiński J.
streszczenie pracy doktorskiej
525-526
Badania wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia zatok szczękowych
Wiśniewski K.
streszczenie pracy doktorskiej
527
Seiden A.M., Tami T.A., Pensak M.L., Cotton R.T., Gluckmann J.L.: Otolaryngologia: zagadnienia najistotniejsze
Leszczyńska M., Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..