nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 5
Następny
533-536
Doświadczenia własne w mikronaczyniowej rekonstrukcji płatem powięziowo-skórnym z przedramienia
Modrzejewski M., Składzień J., Stręk P., Tomik J.
praca oryginalna
537-542
Morfologia i funkcja segmentu gardłowo-przełykowego
Tarnowska C., Teresińska E., Matyja G., Wasilewska M.
praca oryginalna
543-549
Ocena przebiegu ostrego odczynu popromiennego błony śluzowej podczas przyspieszonej hiperfrakcjonowanej radioterapii z planowaną przerwą (CHA-CHA) zaawansowanych raków regionu głowy i szyi
Miszczyk L., Tarnawski R., Woźniak G., Maciejewski B.
praca oryginalna
551-555
Myringotomia laserowa
Hassmann-Poznańska E., Skotnicka B.
praca oryginalna
557-560
Zmiana obrazu otosklerozy w dwóch dziesięcioleciach
Szymański M., Gołąbek W., Siwiec H.
praca oryginalna
561-565
Poziomy wolnego testosteronu i stężenia receptorów estrogenno-progesteronowych u chorych na włókniaka młodzieńczego
Kruk-Zagajewska A., Piątkowski K., Thielemann A.
praca oryginalna
567-571
Wrodzone torbiele i przetoki szyi
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
praca oryginalna
573-576
Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani
Czecior E., Szymaniec S., Siewiński M., Namysłowski G., Fortuna W., Międzybrodzki R.
praca oryginalna
577-581
Stan narządu powonienia we wrodzonej niedoczynności tarczycy
Walczak M., Pruszewicz A., Łącka K., Karlik M.
praca oryginalna
583-587
Rola czynników immunologicznych w chorobie Meniere'a
Krzeska-Malinowska I., Held-Ziółkowska M., Kowalska M., Niemczyk K.
foniatria i audiologia
589-596
Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO)
Markowski J., Gierek T., Więcek A., Klimek D., Chudek J.
foniatria i audiologia
597-602
Wpływ dializoterapii na narząd słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
Orendorz-Frączkowska K., Makulska I., Pośpiech L., Zwolińska D.
foniatria i audiologia
603-606
Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych
Dąbrowski P., Banaszewski J., Kaczmarek J., Nowak K., Waśniewska E., Szymiec E., Szyfter W.
foniatria i audiologia
607-610
Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzyce 2 typu
Różańska-Kudelska M., Chodynicki S., Kinalska I., Kowalska I.
foniatria i audiologia
611-616
Badania słuchu u niemowląt leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodków i niemowląt
Drela M., Korbal P., Sinkiewicz A., Szułczyński J.
foniatria i audiologia
617-620
Nietypowe ciało obce okolicy oczodołu
Adamiak G., Grochulska E., Hermanowski M., Kadłubowski A.
kazuistyka
621-624
Rak śluzowo-naskórkowy w krtani
Gierek T., Bielecki I., Kajor M., Smółka W., Pająk J.
kazuistyka
625-627
Przypadek pointubacyjnego ziarniniaka krtani u 12-letniego dziecka
Grzegorowski M., Wojnowski W., Ryglewicz M.
kazuistyka
629-631
Gruźlicze zapalenie ucha środkowego przy nieuszkodzonej błonie bębenkowej - opis przypadku
Gierek T., Klimczak-Gołąb L., Jura-Szołtys E.
kazuistyka
633-634
Udział Teofila Zakrzewskiego (1872-1953) w kształtowaniu otolaryngologii w ośrodkach lwowskim i wrocławskim
Czak W.
streszczenie pracy doktorskiej
635-637
Ocena czynników prognostycznych leczenia operacyjnego i skojarzonego raka krtani i gardła dolnego
Żyłka St.
streszczenie pracy doktorskiej
639-641
Identyfikacja sekwencji DNA ludzkiego wirusa Papilloma oraz analiza wybranych parametrów układu immunologicznego u dzieci z brodawczakami krtani
Szydłowski J.
streszczenie pracy doktorskiej
643-644
Apoptoza i proliferacja limfocytów migdałków podniebiennych w ich przewlekłym zapaleniu
Zabel-Olejnik J.
streszczenie pracy doktorskiej
645-646
Dr med. Wanda Wojnarowska-Kulesza
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 5
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..