nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 6
Następny
657-660
Die Schallverarbeitung in der Cochlea
Zenner H.P.
na zamówienie
661-667
Mycosis fungoides of the larynx: case report and review of the literature
Lippert B.M., Hft S., Teymoortash A., Wiedow O., Rvert J., Werner J.A.
praca oryginalna
669-674
Lipoma of the larynx. Report of 2 cases and review of the literature
Lippert B.M., Eggers S., Schlter E., Rudert H., Werner J.A.
praca oryginalna
675-681
Korelacja stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenowo-progesteronowych u chorych na raka krtani
Piątkowski K., Kruk-Zagajewska A., Thielemann A., Kopczyński Z.
praca oryginalna
683-686
Problemy diagnostyki różnicowej ziarniny w oczodole
Zagólski O., Składzień J.
praca oryginalna
687-688
Ocena biologicznej tolerancji protezki strzemienia
Składzień J., Trąbka-Zawicki P., Tomaszewska R.
praca oryginalna
689-693
Niedoczynność kliniczna tarczycy po leczeniu skojarzonym raka krtani
Tarnowska Cz., Stańczyk D., Wink R.
praca oryginalna
695-700
Subpopulacja limfocytów w płynach wysiękowych ucha środkowego
Skotnicka B., Stasiak-Barmuta A., Hassmann-Poznańska E.
praca oryginalna
701-706
Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE
Konopka W., Grzanka A., Zalewski P.
foniatria i audiologia
707-712
Stan narządu przedsionkowego u chorych z odbiorczym uszkodzeniem słuchu
Pajor A., Gryczyński M., Łukomski M., Józefowicz-Korczyńska M.
foniatria i audiologia
713-715
Przypadek obustronnie przedłużonych wyrostków rylcowatych
Gierek T., Zbrowska-Bielska D., Majzel K.
kazuistyka
717-720
Zezłośliwienie olbrzymiego guza kłębka szyjnego
Bilińska-Pietraszek E., Mrówka-Kata K., Namysłowski G., Pietraszek K., Motyka M., Urbaniec P.
kazuistyka
721-725
Laryngocoele
Nowak K., Waśniewska E., Szyfter W.
kazuistyka
727-731
Choroba kociego pazura - trudności diagnostyczne
Rydzewski B., Lemańska-Kwiatkowska K., Lipińska M.
kazuistyka
733-735
Rzadki przypadek gruźlicy krtani
Kasztelan A., Lots J., Polberg K., Śmiałek M.
kazuistyka
737-740
Gruczolak wielopostaciowy małych gruczołów ślinowych
Cwalina P., Skorek A., Narożny W., Stankiewicz Cz.
kazuistyka
741-744
Przypadek zespołu Kartagenera
Nowakowska-Trzcińska J., Janicki K.
kazuistyka
745-748
Zasługi wybitnych lekarzy warszawskich zajmujących się otolaryngologią na przełomie XIX i XX wieku
Kierzek A.
historyczna
749-751
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Laryngologów Dziecięcych w Grazu, 8-11.07.2001
Grzegorowski M., Zabel-Olejnik J., Szydłowski J.
sprawozdanie
753
Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowego Kongresu Audiologicznego. Melbourne, Victoria (Australia), 17-22.03.2002
Lisowska G.
sprawozdanie
755-756
Fisch U.: Tympanoplasty, mastoidectomy and stapes surgery
Gołąbek W., Szymański M.
omówienie wydawnictw
757
Papel I.R.: Facial plastic and reconstructive surgery
Pruszewicz A.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2002; vol. 56, nr 6
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..