nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 1
Następny
5-15
Gęstość mikronaczyń i pole ich powierzchni w ocenie neowaskularyzacji w raku krtani
Pietruszewska W., Kobos J., Gryczyński M.
praca oryginalna
17-23
Atypical mycobacterial tuberculosis - a diagnostic and therapeutic dilemma? Case reports and review of the literature
Dunne A.A., Kim-Berger H.S., Zimmermann S., Moll R., Lippert B.M., Werner J.A.
praca oryginalna
25-29
Ocena zaawansowania narządowego raka krtani w badaniu klinicznym i patomorfologicznym
Brzóska M., Kruk-Zagajewska A., Pietrysiak A.
praca oryginalna
31-37
Patomorfologia gruczołu tarczowego po leczeniu raka krtani
Tarnowska Cz., Stańczyk D., Kołodziej B., Dziekan T.
praca oryginalna
39-43
Aktywność enzymatycznego układu antyoksydacyjnego w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego raka krtani
Namysłowski G., Sobczak E., Uhma E.
praca oryginalna
45-50
Znaczenie prognostyczne histiocytozy zatokowej oraz rozplemu komórek szeregu limfoidalnego w węzłach chłonnych u chorych na raka krtani
Starska K., Kulig A., Łukomski M.
praca oryginalna
51-57
Nowotwory gruczołowe przewodu słuchowego zewnętrznego - obserwacje kliniczne i morfologiczne
Durko T., Danilewicz M., Pajor A.
praca oryginalna
59-63
Metody zamykania przetoki gardłowo-skórnej po laryngektomii
Kłos A., Gołąbek W., Morshed K., Siwiec H.
praca oryginalna
65-68
Zatoka bębenkowa w chirurgii ucha środkowego i podstawy czaszki
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Wysocki J., Nitke S., Olesiński T.
praca oryginalna
69-74
Prowokacje donosowe alergenami roztoczy kurzu domowego u chorych z całorocznym alergicznym nieżytem nosa
Damps I., Mincewicz G., Poławska K., Kurowski W., Stankiewicz Cz., Słomiński J.M.
praca oryginalna
75-79
Endoskopowa rekonstrukcja dołu przedniego czaszki w płynotokach nosowych
Golusinski W., Waśniewska E., Kulczyński B.
praca oryginalna
81-84
Niealergiczny nieżyt błony śluzowej nosa z eozynofilią: aktualny stan wiedzy
Świerczyńska M., Stręk P., Składzień J., Niżankowska-Mogilnicka E., Szczeklik A.
praca oryginalna
85-89
Ocena proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka ucha środkowego u dorosłych
Olszewska E., Chodynicki St., Chyczewski L.
praca oryginalna
91-97
Wieloobjawowość choroby Wegenera
Kruk-Zagajewska A., Nowak K., Kędzia D.
praca oryginalna
99-101
Wieloośrodkowe otwarte badania kliniczne nad zastosowaniem cefprozilu w zakażeniach ucha środkowego u dzieci
Gryczyńska D., Grzegorowski M., Hassmann-Poznańska E., Niedzielska G.
praca oryginalna
103-107
Zmiany histopatologiczne w przerośniętych migdałkach podniebiennych u dzieci ze współistniejącą skazą atopową
Modrzyński M., Grochowski P., Zawisza E., Rapiejko P.
praca oryginalna
109-113
Wyrazistość i zrozumiałość głosek u dzieci posługujących się wszczepem ślimakowym - doniesienie wstępne
Pruszewicz A., Demenko G., Szyfter W., Kawczyński M., Wiskirska-Woźnica B., Wika T., Karlik M., Drabent A., Sporna A.
foniatria i audiologia
115-119
Dwa przypadki rzadkiej przyczyny jednostronnego niedosłuchu odbiorczego
Obrębowski A., Walczak M., Karlik M., Wojnowski W.
foniatria i audiologia
121-126
Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu i przedsionkowego w zespole Ushera
Pośpiech L., Gawron, W., Rostkowska-Nadolska B., Koziorowska M.B
foniatria i audiologia
127-129
Krwiak podokostnowy oczodołu jako powikłanie zapalenia zatok przynosowych
Sova J., Jordan J.
kazuistyka
131-133
Guz ziarnistokomórkowy (guz Abrikosowa) krtani - przegląd literatury i opis 2 przypadków
Gierek T., Bielska-Zbrowska D., Smółka W., Kajor M.
kazuistyka
135-138
Badanie jamy nosowo-gardłowej w drugiej połowie XIX wieku
Kierzek A.
historyczna
139-140
Znaczenie czynnika genetycznego w patogenezie tytoniozależnego raka krtani
Gajęcka M.
streszczenie pracy doktorskiej
141-142
Zastosowanie linii komórkowych do analizy uszkodzeń chromosomów w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani
Jarmuż M.
streszczenie pracy doktorskiej
143-145
Analiza wyników fizjoterapii u chorych z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego typu Bella
Krukowska J.
streszczenie pracy doktorskiej
147-149
Późna ocena zasadności i skuteczności wykonywanej adenoidektomii u dzieci na podstawie wybranych badań klinicznych i audiologicznych
Tomera-Proksa T.
streszczenie pracy doktorskiej
151-152
Śladami pisarza. Z pobytu prof. Jacoba Sade w Białymstoku
Chodynicki St.
z życia Towarzystwa
153-154
Sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Sympozjum Towarzystwa im. Adama Politzera - "Otology and Otologic Surgery in the third millennium". Courchevel, Francja 19-23.01.2002 r.
Durko M.
sprawozdanie
155-156
Sprawozdanie z XVII Światowego Kongresu Międzynardowej Federacji Towarzystw Otorynolaryngologicznych (IFOS - International Federation of Oto-Rhino-Lryngological Societies)w Kairze. Egipt, 28.09-3.10.2002 r.
Namysłowski G., Misiołek M., Ścierski W., Czecior E.
sprawozdanie
157
Sprawozdanie z IV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego. Bruksela, 5-7.09.2002 r.
Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E.
sprawozdanie
159-160
Sprawozdanie członka Komitetu Wykonawczego IFOS przedstawiciela PTORL - Ch.GiS w International Federation of Otorhinolaryngological Societies za okres od 14.06.2002 do 10.10.2002 r.
Betlejewski St.
sprawozdanie
161
Papel I.: Podręcznik chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej twarzy
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
163
Valente M.: Hearing Aids: Standards, Options and Limitations
Kawczyński M.
omówienie wydawnictw
165
Valente M.: Strategies for Selecting and Verifying Hearing Aid Fittings
Kawczyński M.
omówienie wydawnictw
167
Wspomnienia o doktorze Leszku Winiarskim
Betlejewski St.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..