nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 2
Następny
177-184
Czynniki wpływające na utrzymanie się prawidłowej funkcji hormonalnej tarczycy u pacjentów po leczeniu raka krtani
Tarnowska Cz., Stańczyk D., Szostak S., Kołodziej B.
praca oryginalna
185-189
Retrospektywna, wieloczynnikowa analiza raków płaskonabłonkowych głowy i szyi u chorych poniżej 45 roku życia "Young Adult" - doniesienie wstępne
Golusiński W., Waśniewska E., Kaczmarek J., Kędzia D., Wróbel M., Malinowska B.
praca oryginalna
191-198
Choroba refluksowa przełyku (GERD) objawiająca się maską laryngologiczną - epidemiologia, objawy i diagnostyka. Doniesienia wstępne
Wierzbicka M., Brzuzgo K., Pazdrowski J., Wierzbicki T., Kruk-Zagajewska A., Szyfter W.
praca oryginalna
199-202
Włókniaki młodzieńcze w materiale Kliniki Otolaryngologii w latach 1977-2000
Szmeja Z., Nowak K., Kaczmarek J.
praca oryginalna
203-207
Uwarunkowania trudnych decyzji terapeutycznych w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi - miejsce czynnika jakości życia
Bień St.
Praca oryginalna
209-212
Odległe wyniki leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego krtani T1N0M0 i T2N0M0
Chorow O., Rybak R., Golovan I.
Praca oryginalna
213-219
Badania nad znaczeniem grup wsparci u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka
Gryczyński M., Pajor An., Cichomska E.A., Starska K.
Praca oryginalna
221-224
Niedobór witamin oraz zaburzenia układu immunologicznego a acharakter mikrofloty gardła u chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych
Aleszczyk J.
Praca oryginalna
225-228
Resekcja zwężenia tchawicy z zespoleniem koniec do końca
Gołąbek W., Morshed K.
Praca oryginalna
229-235
Zastosowanie zmodyfikowanej klasyfikacji Annerotha, Batsakisa i Luny w ocenie rokowania u chorych na raka krtani
Starska K., Kulig A., Łukomski M.
Praca oryginalna
237-241
Poziom nieenzymatycznych składników układu antyoksydacyjnego w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego raka krtani
Namysłowski G., Sobczak A., Uhma E.
Praca oryginalna
243-249
Tomografia komputerowa w ocenie przedoperacyjnej przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem
Hassmann-Poznańska E., Gościk E., Oleński J., Skotnicka B.
foniatria i audiologia
251-255
Przydatność polskiej wersji testu TAPS do oceny postępów rehabilitacji mowy dzieci z implantem ślimakowym - obserwacje 7-letnie
Pruszewicz A., Szyfter W., Wikirska-Woźnica B., Kawczyński M., Karlik M., Magierska-Krzysztoń M.
foniatria i audiologia
257-261
Rola cytokin w patomechanizmie zapalenia ucha środkowego
Jankowska A., Pośpiech L., Jankowski A.
foniatria i audiologia
263-269
Wpływ krążenia pozaustrojowego oraz hipotermii na emisję otoakustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca (cz. I)
Namysłowski G., Morawski K., Urban I., Lisowska G., Skalski J.
foniatria i audiologia
271-275
Czynniki prognostyczne w nagłej głuchocie
Pajor A., Durko T., Gryczyński M.
foniatria i audiologia
277-281
Fizjoterapeutyczne metody leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych u dorosłych - doniesienie wstępne
Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.
foniatria i audiologia
283-286
Niezwykła postać perlaka ucha
Jordan J., Sova J., Stalke M.
kazuistyka
287-290
Wewnętrzne urazy krtani u dzieci. Opis przypadków
Grzegorowski M., Wojnowski W., Pucher B., Ryglewicz M.
kazuistyka
291-294
Rak neuroendokrynny krtani - przegląd literatury i opis 2 przypadków własnych
Markowski J., Gierek T., Kajor M., Kulesa Ł., Witkowska M., Ciupińska-Kajor M.
kazuistyka
295-300
Katarrus, chrapota, ślinogorz, czyli o nazwach i leczeniu schorzeń laryngologicznych na podstawie zabytków języka polskiego z XV i XVI wieku
Steczko A., Steczko I., Składzień J.
historyczna
301-304
Wpływ glikokortykoidów oraz tlenu hiperbarycznego na ucho wewnętrzne w badaniach klinicznych u chorych z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym oraz w badaniach doświadczalnych u kurcząt po urazie akustycznym
Narożny W.
streszczenie pracy habilitacyjnej
305-307
Ocena intensywności angiogenezy i proliferacji oraz ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą u chorych na raka krtani
Pietruszewska W.
streszczenie pracy doktorskiej
313-315
Sprawozdanie z X Naddunajskiego Sympozjum Otorynolaryngologicznego, Dubrovnik/Cavtat, Chorwacja, 16-19.10.2002
Przewoźny T.
sprawozdanie
317
Sprawozdanie z XII Konferencji Naukowej "Biomateriały w medycynie i weterynarii", 20-23.10.2002, Rytro
Plich J., Ścierski W., Namysłowski G.
sprawozdanie
319-322
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Mikołajki, 13.06.2002.
Niemczyk K., Osuch-Wójcikiewicz E., Mazur W.
sprawozdanie
323
Wspomnienie o Prof. zw. dr. hab. med. Bronisławie Kulczyńskim
Szmeja Z.
wspomnienie pośmiertne
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..