nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 4
Następny
473-482
Beethoven i jego głuchota - podstawy słyszenia
Zenner H.P.
na zamówienie
483-487
Czynnik czasu w uzupełniającej radioterapii u chorych na raka krtani
Milecki P., Kruk-Zagajewska A.
Praca oryginalna
489-495
Leczenie zwężenia lub zarośnięcia tchawicy
Betlejewski S., Owczarek A., Garstecka A.
Praca oryginalna
497-500
Zespół poszerzonego wodociągu przedsionka u chorych z niedosłuchem i głuchotą
Szyfter W., Leszczyńska M., Karlik M., Pruszewicz A., Sekula A., Sosnowski P.
Praca oryginalna
501-504
Kliniczna odpowiedź po zastosowaniu terapii fotodynamicznej w leczeniu zmian przednowotworowych i zaawansowanych raków głowy i szyi
Sieroń A., Namysłowski G., Misiołek M., Adamek M., Kawczyk-Krupka A.
Praca oryginalna
505-511
Markery proliferacji komórkowej w nabłonku perlaka ucha środkowego
Hassman-Poznańska E., Skotnicka B., Dzięcioł J.
Praca oryginalna
513-517
Dostęp przeztwarzowy i kombinowany, przezczaszkowo-twarzowy w leczeniu guzów podstawy czaszki
Czecior E., Hendryk S., Namysłowski G., Misiołek M.
Praca oryginalna
519-522
Brodawczak odwrócony nosa i zatok przynosowych - diagnostyka i leczenie
Preś K., Pośpiech L., Kubacka M., Mazur M., Bochnia M.
Praca oryginalna
523-526
Wykorzystanie cytometrii obrazowej w diagnostyce przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych
Zabel-Olejnik J., Grzegorowski M., Warchoł J.
Praca oryginalna
527-530
Urazy krtani typu otwartego i zamkniętego
Bartnik W., Bartnik-Krystalska A.
Praca oryginalna
531-535
Wstępne wyniki obiektywnej oceny słuchu u dzieci wyselekcjonowanych w ramach badań przesiewowych
Obrębowski A., Walczak M., Świdziński P., Karlik M., Kurywczak-Grykiel K., Obrębowska-Karsznia Z.
foniatria i audiologia
537-548
Korelacja między oceną subiektywną i obiektywną głosu
Wiskirska-Woźnica B., Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P.
foniatria i audiologia
549-553
Transtympanalne podawanie steroidów w leczeniu nagłej głuchoty
Krzeska-Malinowska I., Podogrodzki P., Kowalska M., Niemczyk K.
foniatria i audiologia
555-559
Schemat postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego u osób jąkających się
Szkiełkowska A., Ratyńska J., Czyżewski A., Skarżyński H., Kurkowski M., Mularzuk M., Markowska R.
foniatria i audiologia
561-568
Histomorfologia zwieracza gardłowo-przełykowego jako czynnik prognostyczny w opanowaniu mowy przełykowej
Tarnowska C., Kołodziej B., Domagała W., Stańczyk D.
foniatria i audiologia
569-572
Schwannoma nerwu splotu szyjnego - opis przypadku
Gierek T., Zbrowska-Bielska D., Majzel K., Zygan Ł., Kajor M.
kazuistyka
573-576
Złośliwy nerwiak osłonkowy nerwu podoczodołowego
Sierszeń W., Stankiewicz C.
kazuistyka
577-580
Naczyniakowłókniak części nosowej gardła z wypustką wewnątrzczaszkową leczony operacyjnie i napromienianiem.
Szymańska A., Siwiec H., Szymański M., Pietura R., Mazurkiewicz M.
kazuistyka
581-586
Ropień Bezolda - rzadkie usznopochodne powikłanie
Steczko A., Przeklasa R., Składzień J., Kurzyński M.
kazuistyka
587-591
Dokonania XIX-wiecznych lekarzy w diagnostyce i terapii polipów ucha
Kierzek A.
historyczna
593-595
Ocena otolaryngologiczna stanu zdrowia poborowych w wojskowym rejonie leczniczym i ich przydatność do służby wojskowej na podstawie orzeczeń RWKL w Łodzi.
Kuśmierczyk K.
streszczenie pracy doktorskiej
597-599
Późna ocena wyników chirurgicznego leczenia przerostowych nieżytów krtani w materiale własnym.
Półtorak A.
streszczenie pracy doktorskiej
601-603
Jubileusz Profesora Andrzeja Łępowskiego
Kozakiewicz J.
z życia Towarzystwa
605
Sprawozdanie: 10th Annual Innovations in Otolaryngology Head and Neck Surgery. 24-28.02.2003, Sun Valley, Idaho, Stany Zjednoczone
Jurkiewicz D., Zielnik-Jurkiewicz B.
sprawozdanie
607
Recenzja książki pt. Rak krtani i gardła dolnego. Pod redakcją G. Janczewskiego i E. Osuch-Wójcikiewicz
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
Poprzedni
2003; vol. 57, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..